04.02.2014
Informācija dzīvokļu īrniekiem Valkas pilsētā

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8. daļu, no 2014. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokli par īrēto dzīvokli un piekritīgo zemi, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, iekasēs SIA “Valkas Namsaimnieks”.
Nekustamā īpašuma nodoklis tiks iekļauts īres maksā. (Šī maksāšanas kārtība neattiecas uz zemesgrāmatā reģistrētiem dzīvokļiem).
Nekustamā īpašuma nodokļa parādus par iepriekšējiem periodiem (ja īrniekam tādi ir) piedzīs Valkas novada dome.
Valkas novada domes nekustamā īpašuma nodokļu administratore Daira Zalužinska, telefons – 64707479.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.