09.05.2013
Iepazīst vietējo pašvaldību funkcijas, reģionālo reformu un attīstības plānošanu

Laikā no 2. – 3.maijam notika Valgas apriņķa valdes un Valkas novada domes kopīgi organizētais pieredzes brauciens uz Helsinkiem (Somija). Tiekoties ar Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību savienības speciālistiem, vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar vietējo pašvaldību funkcijām Somijā, reģionālo reformu un attīstības plānošanas jautājumiem.

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā tika veiksmīgi pabeigta 2009.gadā, kad 1.jūlijā darbu uzsāka 109 novadu un 9 republikas pilsētu domes. Taču šī tēma atkal ir aktuāla pēc LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nesen uzsāktajiem jauniem reformas projektiem par nedaudz vairāk kā 30 pašvaldību izveidi Latvijā.

Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas atbildīgā speciāliste par reformu lauku teritorijā Kristela Astroma sniedza vispārīgo informāciju par vietējo pašvaldību reformu Somijā, uzsvaru liekot tieši uz lauku pašvaldībām. 2009.gadā arī Somijā notika reforma, kuras laikā no 415 pašvaldībām tika izveidotas 348 pašvaldības. Turpmāko pašvaldību reformu Somijā ir plānots veikt līdz 2015.gadam, un šīs reformas rezultātā ir paredzēts izveidot 66 pašvaldības. Jau ir izveidota darba grupa, kas izstrādā kritērijus. Pēc asociācijas domām, pašvaldībām ir jāspēj sniegt sociālos pakalpojumus un jārada apstākļi, kas veicina vietējo iedzīvotāju labklājību un demogrāfijas programmas īstenošanu. Reformas galvenais mērķis ir izveidot ekonomiski spēcīgas pašvaldības, tāpēc ir plānots, ka sākotnēji pašvaldībām ļaus apvienoties brīvprātīgi. Pašvaldību asociācijas pārstāve un Helsinku universitātes pasniedzēja Helena Johanson pastāstīja par reformu reģionālā līmenī un plāniem to veikt, stiprinot pilsētas un veidojot ap tām pašvaldības teritoriju. Pēc viņas teiktā, lielākās problēmas ir pašvaldībām, kur iedzīvotāju skaits ir ļoti mazs.

Abu robežpilsētu delegācija vizītes laikā apmeklēja arī Latvijas un Igaunijas vēstniecības Somijā, sporta kompleksu un Olimpisko stadionu, kā arī iepazinās ar Helsinku un Somijas vēsturi un pašvaldību attīstību.

Valkas novada dome pieredzes braucienā uz Helsinkiem (Somija)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.