15.04.2016
Iedzīvotāji aicināti sakopt novadu Lielajā talkā 23.aprīlī

 Lielajā talkā, kas norisināsies jau 23. aprīlī, tiek aicināti piedalīties visi, kuriem rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

 

Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

 

Šogad Valkas novads talkos vairāk nekā 15 talkas vietās.

 

Valkas pilsētā pulcēšanās 9:00 Lugažu laukumā

 

Teritorija pie Varžupītes - gan pie stadiona, gan pie Cimzes kapiem

Zāģezera teritorija

Valkas brīvdabas estrāde

Putraskalns

Teritorija pie vecās dzelzceļa stacijas

Tēraudskola

Valkas ģimnāzijas apkārtne

Valkas pamatskolas apkārtne

Strautu iela

 

Vijciema pagastā pulcēšanās centrā 10.00

 

Pagasta teritorijā ceļmalu sakopšana

Rožlapu šķūņa apkārtnes sakopšana

 

Ērģemes pagastā 9:00

 

Turnā - Turnas parka sakopšana

Omuļos - pie Omuļu bibliotēkas

Ērģemē pie vecās baznīcas un pilsdrupās

 

 

Zvārtavas pagastā 9:00

 

 2.Pasaules kara brāļu kapi un to apkārtne

Zaķu krusts

 

Valkas pagastā 9:00

 

Saieta nama “Lugažu muiža” teritorija

 

Kārķu pagasts 9:00

 

Cepšu ezera krasts

 

Pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Pēteris Pētersons – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Fēlikss Bošs – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā, Valkas pilsētā – pašvaldības izpilddirektors vietnieks – Guntis Bašķis.

 

Latvijai Būt Zaļai!

 

Informāciju sagatavoja: Aira Vērse, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.