13.10.2014
Iedzīvotāji aicināti balsot par projektiem Valkas novada attīstībai

Pirmdien, 13.oktobrī sākusies balsošana par “Latvijas Mobilā Telefona”( LMT) rīkotā projekta “LMT Latvijai” iesniegtajām idejām. Valkas novada iedzīvotāji kopumā bija pieteikuši 15 projektus, no kuriem žūrija visus darbus izvirzījusi otrajai kārtai un nodevusi iedzīvotāju izvērtēšanai.

„LMT lepojas ar katru, kurš dara, tādēļ esam patiesi gandarīti, ka šogad arī Valkas novada iedzīvotājiem varam piedāvāt īstenot svarīgas idejas un uzlabot dzīvi savā pilsētā un tās apkārtnē. Aicinām arī Valkas novada iedzīvotājus iesaistīties un piedalīties sava novada attīstības veicināšanā, un balsot par piemērotākajiem projektiem,” sacīja LMT klientu centra „Valmiera” vadītāja Santa France.

“LMT Latvijai” mērķis ir īstenot reģionu iedzīvotājiem svarīgas un nozīmīgas ieceres, padarot sakoptāku vidi, dažādojot sabiedriskās dzīves aktivitātes un veicinot savas pilsētas izaugsmi.

„Esam gandarīti, ka ir iesniegti daudz projektu, tiešām necerēti daudz. No otras puses – katra projekta ideja ir laba un žēl, ka visus nevarēs atbalstīt. Lai arī visas idejas ir labas, tomēr aicinātu balsotājus pirmkārt skatīties uz tiem projektiem, kas būs paliekoši un ko varēs lietot pēc iespējas plašāks cilvēku loks,” atzina Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Pieteikt savus projektus “LMT Latvijai” varēja ikviens Valkas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir konkrētajā pilsētā vai novadā.

Pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un pašvaldības žūrija, otrajā kārtā uzvarētājus un finansējuma saņēmējus noteiks paši iedzīvotāji, balsojot elektroniski portālā www.delfi.lv (http://bit.ly/1qQMpF5S) vai aizpildot balsošanas anketas Apmeklētāju pieņemšanas centrā pašvaldībā uz vietas. LMT klientiem tiek sniegta iespēja balsot arī portālā m.lmt.lv un ar īsziņas palīdzību. Ar īsziņu var balsot (tikai LMT klientiem), sūtot pilsētas nosaukumu un projekta numuru uz 1668. Piemēram, par Valkas projektu nr.5, sms tekstam jābūt Valka5.

 

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt no 500 līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansējumu. Ar detalizētiem projektu aprakstiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājas lapā vai portāla DELFI speciāli izveidotajā sadaļā.

Balsot te:  http://www.delfi.lv/novados

Balsošana par projektiem turpināsies līdz 24.oktobra plkst.17.00.

Žūrijas izvirzītie 15 projekti:

1.       Akcija „Virtuālie deju raksti”

Akcija „Virtuālie deju raksti” ir iespēja vēl pirms Dziesmu svētkiem skolu jaunatnei sadejoties, sadziedāties un saspēlēt teātri tiešsaistē – tiešraidē Valkas novadā. Šajā video akcijā iesaistās visi kolektīvi, kas darbojas interešu izglītībā un ārpusstundu aktivitātes novadā un pilsētā.

Projekta iesniedzējs: Kristīne Ganiņa, Radošā grupa „Lugaži”

Nepieciešamais finansējums: 2000 eiro

2.      Atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem Vijciemā

Lai dažādotu pieejamās aktīvās atpūtas iespējas Vijciema pagasta bērniem, vecākiem un pagasta viesiem, projekta ietvaros vēlamies izveidot atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem un apstādījumus, tā padarot vidi sakoptāku un veicinot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārā, dabā.

Projekta iesniedzējs: Liene Bērziņa

Nepieciešamais finansējums: 2000 eiro

3.      Ielu vingrošanas laukuma izveide

Pēdējos gadus jaunieši savus spēkus un varēšanu pārbauda ielu vingrošanas uzdevumos, savā starpā sacenšoties un sportojot. Lielu popularitāti ir ieguvusi ielu vingrošana un Ghetto Games kustība kā vienojošs sociāls atbalsts savas personības izveidē un attīstībā.

Projekta mērķis – atbalstīt iedzīvotājus viņu sportiskajā un veselīgajā izaugsmē. Projekta iesniedzējs: Andris Dainis, Valkas ģimnāzija

Nepieciešamais finansējums: 1932 eiro

4.      Jauna sporta inventāra iegāde Valkas novada senioru sieviešu volejbola komandai

Sporta inventāra iegāde Valkas novada senioru sieviešu volejbola komandai, lai popularizētu sporta veidu un Valkas novadu gan vietējās aktivitātēs, gan sadraudzības spēlēs Republikas mērogā.

Projekta iesniedzējs: Maija Puķīte

Nepieciešamais finansējums: 640 eiro

5.      Lustīga dzīve Lustiņdruvā

Lai būtu lustīga atpūta Kārķu pagasta Lustiņdruvas takā, projekta iesniedzēji vēlas izgatavot Lielo Sēni, zem kuras var paslēpties, Lielajā Krēslā novietot no koka gatavotu Meža binokli, kurā skatoties var ieraudzīt Zilus Brīnumus (no koka gatavotas Rūķa drēbes un traukus, kas žāvējas), Baltus brīnumus (ligzda ar lielām no koka gatavotām olām) un 3 norāžu zīmes.

Projekta iesniedzējs: Sandra Pilskalne, biedrība „Ugunspuķe”

Nepieciešamais finansējums: 850 eiro

6.      Māmiņas no ratiņiem pie darbiņiem

Jauno māmiņu interešu grupa Valkas pilsētā izveidojās 2014.gada 27.augustā. Šajā projektā jaunās māmiņas turpinās sadarboties, piedaloties aktīvos un izglītojošos pasākumos Valkas pilsētā, tādējādi veidojot pilsētas dzīvi, kā arī padarot tās vidi draudzīgu jaunajām ģimenēm.

Projekta iesniedzējs: Kristīne Ganiņa, Radošā grupa „Lugaži”

Nepieciešamais finansējums: 1820 eiro

7.      Peldvieta un atpūtas vieta Vijmalā pie Depo

Sakārtosim atpūtas vietu un peldvietu pie Vijas upes. Peldvietā izveidosim smilšu pludmali un uzstādīsim pārģērbšanās kabīni. Atpūtas vietā sakārtosim ugunskura vietu, uzstādīsim jaunus koka solus, galdiņus un atkritumu urnu. Projekta rezultātā iegūsim sakoptu atpūtas vietu, tā iegūstot sakoptu vidi brīvā laika pavadīšanai.

Projekta iesniedzējs: Mārīte Kalniņa

Nepieciešamais finansējums: 1300 eiro

8.      Radošais dizains

Valkas mākslas skolas ideja ir dot iespēju izglītoties Valkas novada vizuālās mākslas skolotājiem un audzēkņiem dizaina programmā (kas ir dizains, dizains un sabiedrība, dizaina idejas pasaulē), ko piedāvā igauņu pedagogs un profesionāls mākslinieks Vello Laanemaa. Projekta gala produkts būs trīsdimensiju dizaina objekts, kas tiks uzstādīts uz Valkas un Valgas pilsētu robežas.

Projekta iesniedzējs: Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skola

Nepieciešamais finansējums: 1003 eiro

9.      Radoši un aktīvi cilvēki – novada atbalsts

Bezmaksas radošās nodarbības, lai iepazītu dažādas jaunas un neparastas tehnikas mīļlietiņu gatavošanā. Iegūto prasmju izmantošana novada vajadzībām – izstāde; iesaistīšanās dekorāciju gatavošanā kopā ar Valkas Mākslas skolu.

Projekta iesniedzējs: Zane Bulmeistare, Biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts”

Nepieciešamais finansējums: 1000 eiro

10.   Sporta vēstures istaba Vijciemā

Pagasta sporta organizators ir apkopojis un sakrājis dažādus Vijciema sporta vēstures materiālus. Projekta ietvaros šos materiālus izvietosim un noformēsim interesentiem apskatei. Ieinteresēsim jauniešus iepazīties ar sporta vēsturi un parādīsim, kā sporta inventārs attīstījies līdz mūsdienām.

Projekta iesniedzējs: Mārīte Kalniņa

Nepieciešamais finansējums: 850 eiro

11.    Ticības, cerības un mīlestības lapene

Kārķu baznīca ir viena no skaistākajām Valkas novada baznīcām, cilvēku saukta par „Laulību baznīcu”. Projekta ietvaros paredzēts izveidot „Ticības, Cerības, Mīlestības lapeni”, kurā jums pavadīt savas dzīves nozīmīgākos notikumus – laulības, kristības un iegūt vietu, kur saņemt mieru, ticību, cerību un mīlestību.

Projekta iesniedzējs: Liene Pieče, Kārķu ev.lut.draudze

Nepieciešamais finansējums: 2000 eiro

12.   Tilta būve pār Veckārķu ezera slūžām „Savienosim krastus, laiku un paaudzes!”

Plānots atjaunot gājēju tiltu pār Veckārķu slūžām. To izmanto vietējie iedzīvotāji, lai dotos uz aku, pagasta centru, autoveikalu un citās ikdienas gaitās. Ir teiciens – šķērsojot ne reizi nešķērsotu tiltu, vajag iedomāties vēlēšanos un tā piepildīsies. Redzot tilta konstrukcijas, viesi bieži atturas no tā šķērsošanas. Lai sapņi piepildās!

Projekta iesniedzējs: Pēteris Pētersons

Nepieciešamais finansējums: 1614.50 eiro

13.   Valkas pilsētas publiskās slidotavas labiekārtošana

Mērķis – pludmales volejbola centra “Valka” pārveidošana ziemas periodā par Valkas pilsētas publisko slidotavu. Slidotavu varēs izmantot visu vecumu cilvēki, arī sportisti bez maksas. Valkas ģimnāzijas un pamatskolas skolēni varēs gūt jaunas iemaņas, mācoties slidot sporta stundās. Plānots, ka slidotava darbosies līdz pat 22:00 vakarā, jo tā būs izgaismota.

Projekta iesniedzējs: Biedrība „Atbalsts Valkai”

Nepieciešamais finansējums: 2000 eiro

14.   Veseli un darbīgi cilvēki – novada atbalsts

Bezmaksas aktīvās atpūtas nodarbības – Zumbas treniņi, kur deja apvienota ar veselīgiem vingrinājumiem. Nodarbībās nodarbinātas visas muskuļu grupas, vienlaicīgi prātam spējot atpūsties. Pastāvīgi apmeklējot nodarbības, uzlabojas kustību koordinācija, samazinās sirds un asinsvadu, kaulu un locītavu slimības.

Projekta iesniedzējs: Laura Gredzens, Biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts”

Nepieciešamais finansējums: 1947.67 eiro

15.   Vingrotava Valkas pilsētas Merķeļa ielas māju pagalmā

Valkas pilsētas Merķeļa ielas dzīvojamajā kvartālā tiks labiekārtota vide un uzstādīts vertikāls vingrošanas komplekss. Šādā veidā tiks popularizēts aktīvs dzīvesveids, dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas plašai pilsētas iedzīvotāju grupai. Mērķauditorija būs pilsētas iedzīvotāji un viesi visās vecuma grupās.

Projekta iesniedzējs: Biedrība „Atbalsts Valkai”

Nepieciešamais finansējums: 1851.30 eiro

Kopumā šogad LMT sadarbojas ar astoņām pašvaldībām – pirmajā kārtā savas idejas pilsētas ikdienas uzlabošanai iesniedza Talsu, Tukuma, Kuldīgas un Preiļu iedzīvotāji.

Plašāka informācija par “LMT Latvijai” pieejama šeit: http://www.delfi.lv/novados/lmt-latvijai/

Par LMT Latvijai

Jau trešo gadu “Latvijas Mobilais Telefons” sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām pilsētu iedzīvotājiem un iedzīvotāju grupām, kuri vēlas ar idejām un projektiem piedalīties savas pilsētas attīstībā, piedāvā iespēju piedalīties projektā “LMT Latvijai”. Šogad “LMT Latvijai” piedalās astoņas pilsētas – Talsi, Tukums, Preiļi, Saldus, Bauska, Līvāni, Ogre un Valka. Mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas pilsētās un atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas pilsētu sabiedriskās dzīves izaugsmei.

Papildus informācija:Valdis Jalinskis, Latvijas Mobilais Telefons sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Tālr. 29248645, e-pasts: valdis[punkts]jalinskis[uz]lmt[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.