08.02.2018
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (9.02.2018.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 9.februārī plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

ZIŅO: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

2. SIA “Tele Tower” iesnieguma izskatīšana.

ZIŅO: Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

 

3. Biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšana.

ZIŅ0: Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

ZIŅO: Viktors Kaņepe, speciālists-finanšu analītiķis

 

5. Par Valkas novada dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

ZIŅO: Viktors Kaņepe, speciālists-finanšu analītiķis

 

6. Studijas “JOY” iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.