15.02.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (18.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators

 

2.   Par Nolikuma Nr.”Par tirdzniecību tirgū “17.Lielai Labdarības Robežtirgus”” apstiprināšanu.

Ziņo – Diāna Aņina, TIB vadītāja vietniece

 

3.   Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

4.   Par Noteikumu Nr.__”Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu” apstiprināšanu.

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

5.   Par Valkas novada J.Cimzes mūzikas skolas izglītojamā izmaksu apstiprināšanu 2019. gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

6.   Par Valkas novada simbolikas izmantošanas saskaņošanu.
ZIŅO – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

7.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.