06.04.2018
Finanšu komitejas darba kārtība (09.04.2018.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 9.aprīlī plkst.15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par skaidras naudas izmaksām Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” audzēkņiem.

Ziņo – Agrita Poga, Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktores p.i.

 

2. Par 4-reizējas ēdināšanas apstiprināšanu Valkas novada ģimenes atbalsta centra audzēkņiem, kuri turpina izglītību Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienībā.

Ziņo – Agrita Poga, Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktores p.i.

 

3. Par finansējuma piešķiršanu informatīvo stendu iegādei Pedeles upes dabas takai, Cimzes un Meža kapiem.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

 

4. Par dekoratīvo gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

5. Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

6. Par līdzfinansējumu Merķeļa ielas 15 pagalma labiekārtošanā.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr.17-09-A00403-000185) realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

8. Par sabiedriskās apspriešanas anketu par pagastu pārvaldību.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

9. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.