08.07.2019
Finanšu komitejas darba kārtība (08.07.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 8.jūlijā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošanai.

ZIŅO – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

2. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Valkas pagastā “Alieši 70”.

ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

 

3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4. Par izmaiņām nekustamā īpašuma uzskaitē 2019.gada Valkas novada domes bilancē.

ZIŅO – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

5. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.