16.01.2019
Dzimtsarakstu nodaļas 2018. gada veikuma apkopojums

Dzimšana

2018. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 16 mazāk nekā 2017. gadā. Piedzimušas 33 meitenītes un 29 zēni. 23 ( 37%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 38 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 1 dzimšanas reģistrā ziņu par tēvu nav. 20 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie un viens- devītais! 36 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā,  5 – Valkas pagastā, 6 – Ērģemes pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema pagastā, 7 – Zvārtavas pagastā,  2 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts novembrī, kad novadā piedzima tikai 3 bērniņi, visvairāk saulgriežu mēnešos: jūnijā -  9 un decembrī - 8!

 

Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Elija un Opāla, Raens un Brajens. Pa 2 reizēm meitiņām doti vārdi Dārta un Marta, zēniem – Roberts un Ernests, pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi – Ieva, Grieta, Līva, Krišjānis, Mārtiņš.

 

Miršana

2018. gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 144 miršanas, kas ir par  8 mazāk, kā 2017. gadā. Mirušas 80 sievietes un 64 vīrieši. Miruši 84 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes pagastā, 10 Kārķu pagastā, 18 Valkas pagastā, 7 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un  12 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki, vecuma grupā no 51- 60 gadiem-  22, vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 25, vecuma grupā no 71- 80 gadiem- 32, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 44, vecuma grupā virs 90 gadiem – 14 mirušie.

 

Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis vasaras mēnešos – jūnijā – 12, jūlijā un augustā – pa 18, vismazākais – gada beigās – oktobrī 6, decembrī – 4, savukārt  novadam “vismelnākās” dienas bija 3. aprīlis, 10. jūlijs, 20. un 26. novembris, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 4 miršanas gadījumi, bet 6. augustā – 6.  

 

Dabiskais pieaugums – izteikti ar mīnusa zīmi

Kaut arī nedaudz samazinājies gadā mirušo skaits, tomēr dzimušo skaita kritums ir ievērojams un demogrāfiskā situācija novadā 2018. gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti negatīvs – mirstība vairāk kā 2 reizes jeb par 82 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā iepriekšējos gados.

 

Laulība

Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 39 laulības, pērn to skaits samazinājās līdz 36 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Četras laulības reģistrētas baznīcās, sešas noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 20 vīrieši un 22 sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 14 vīrieši un 10 sievietes, trīs dāmas un divi kungi “otro pusīti apņēma” trešo reizi, bet viena dāma savu visīstāko atrada ar ceturto gājienu! Jaunākajam līgavainim bija 21 gads, vecākajam - 81, jaunākajai līgaviņai - 18 gadi, vecākajai - 71 gads! SATICĪBU, UZTICĪBU UN PIETICĪBU VISĀM MŪSU LAIMĪGAJĀM JAUNAJĀM ĢIMENĒM!

 

Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 3 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.

 

Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 27 reģistros.

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Zeltiņa,

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.