06.08.2018
Drīzumā uzsāks ielu remontdarbus projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta”

 2017. gada 16. oktobrī Valkas novada dome un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350 parakstīja līgumu par būvdarbiem projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”.

Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 

Projekta laikā veikta kanalizācijas cauruļvadu izbūve vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Šobrīd noris darbi Domes bulvārī, kuriem sekos ielu remontdarbi minētajos ielu posmos. Ielu remontdarbus plānots uzsākt tuvāk augusta beigām - augusta ceturtajā nedēļā. Sākotnēji paredzēts vispirms savest kārtībā Kūru, Zvaigžņu, Poruka, Merķeļa ielu, kam sekotu darbi Strautu, Smilšu, Ceriņu ielā un Domes bulvārī.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).  Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% sastāda EUR 560 363,40 (bez PVN), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 98 887,66 (bez PVN) apmērā. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve EUR 659 251 (bez PVN) apmērā, ar Valkas novada domes līdzfinansējumu tiek izbūvētas centralizētās ūdensapgādes tīkli EUR 507 813,90 (bez PVN) apmērā.

Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Gundaru Avotiņu (26333453) vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Kristīni Juhņeviču (26128051).

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.