14.02.2014
Dome lemj par SIA "Vidzemes slimnīca" kapitāla daļu pārdošanu

 14.februārī notika Valkas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Sēdē piedalījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji –  domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks, domes izpilddirektors Aigars Vītols, domes izpilddirektora vietniece Evija Voitkāne un domes sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Dace Jase.
Ar balsu skaitu – 8 par, 3 pret, bet 2 atturas, Valkas novada domes deputāti nolēma pārdot domei piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļas saskaņā ar pārdošanas noteikumiem.
Pārdošanas kārtība paredz, ka kapitālsabiedrības pārējiem dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Valkas novada dome ir iesniegusi paziņojumu par kapitāla daļu pārdošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” valdei, iegādājoties kapitāla daļas par sākumcenu. Ja neviens no pārējiem SIA „Vidzemes slimnīca” dalībniekiem neizmanto savas kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Valkas novada dome pārdod kapitāla daļas atklātā izsolē.
Kā ziņots agrāk, pašvaldības mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvus veselības pakalpojumus un padarīt tos pieejamākus iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt trūkstošos speciālistus ar izbraukuma brigādēm.
Tā kā katru gadu ir novērota tendence samazināt pakalpojumu skaitu Valkas novada iedzīvotājiem, pašvaldība cer atrast veidu kā nodrošināt pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotājiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.