25.02.2014
Dome lūdz rast iespēju finansējuma piešķiršanai tranzīta maršruta rekonstrukcijai

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai un LR Satiksmes ministrijai, ministram Anrijam Matīsam, kurā lūdz izskatīt un rast iespēju finansējuma piešķiršanai 2,1 km tranzīta maršruta Rīgas ielas (autoceļš A3/E264, no Rīgas – Zemgales ielu krustojuma līdz Indrānu ielai) Valkas pilsētā rekonstrukcijai.
„Šis ceļa posms ir Latvijas vizītkarte, un tas ir vienlīdz svarīgs ne tikai valcēniešiem, bet lielai daļai Latvijas, Igaunijas un ārvalstu braucēju, jo tas ir zināmākais ceļš, kā nonākt Tartu, Narvā un tālāk Pēterburgā. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka valsts būs pretimnākoša un atradīs šos līdzekļus maksimāli ātri, jo, faktiski, ceļa posms jau ir sabrucis”, skaidro domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis.
Valkas novada dome no saviem budžeta līdzekļiem 2012.gadā pasūtīja un projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība „Ceļuprojekts” izstrādāja iepriekš minētā 2,1 km ceļa posma rekonstrukcijas tehnisko projektu. Būvdarbiem nepieciešamais finansējums ir 2 966 596 EUR.
Minētais ceļa posms ir bīstams satiksmei, tajā ir izveidojušās neskaitāmas bedres, nodrupušā asfalta seguma rezultātā brauktuves daļa ir sašaurinājusies.
No Igaunijas robežas līdz Rīgas – Zemgales ielu krustojumam 4,7 kilometru garumā šī tranzīta maršruta ielas ir rekonstruētas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā laikā no 2010. – 2012.gadam.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.