10.01.2014
Dome lemj par atbalstu aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm

9.janvārī Valkas novada domes sēžu zālē notika Sociālo lietu komitejas sēde, kurā dome izskatīja saistošo noteikumu „Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” projektu. Tas paredzēs piešķirt materiālo atbalstu aizbildņu ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes statusam. Pašlaik pabalstus saņem tikai ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.