01.06.2018
Valkas novada izglītības attīstības programma 2018.–2022. gadam

Valkas novada izglītības attīstības programma 2018.–2022. gadam

 

Valkas novada dome 2017. gada 30. martā pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.3, 32.§) „Par Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar minēto lēmumu tika uzsākta Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam izstrāde, apstiprināta izstrādes vadības grupa, darba uzdevums un izpildes termiņi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.