Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
 2017.gada 26.janvāris Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
 2017.gada 23.februāris Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
 2017.gada 30.marts Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
 2017.gada 27.aprīlis Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts

 

>