Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2020.gada 20.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2020.gada 30.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts