Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2021.gada 13.janvārī

Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts

2021.gada 28.janvārī

Darba kārtība un lēmumi