Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2019.gada 31.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2019.gada 14.februārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2019.gada 28.februārī Darba kārtība un lēmumi