12.04.2019
Attīstību lietu komitejas darba kārtība (15.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Diskusija par funkcionālo zonējumu Valkas pilsētā.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.