10.01.2019
Attīstību lietu komitejas darba kārtība (14.01.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 14.janvārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

 

1. Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece       

Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

2. Par iespēju izveidot stāvlaukumu pie Rīgas un Porukas ielas krustojuma.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3. Par mežu kopšanas darbu progresu.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas,

 

4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.