16.05.2022
Attīstības lietu komitejas darba kārtība (18.05.2022.)

2022. gada 18.maijā

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.     Projekta "Māja visiem" prezentācija

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības priekšsēdētājs

 

2.     Par Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo - Andris Zunte, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

3.     Par ražošanas zonas izveidi

Ziņo - Andris Zunte, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

4.     Par iedzīvotāju līdzdalību vides sakārtošanā un labiekārtošanā

Ziņo - Andris Zunte, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.