05.02.2019
Apvienotās finanšu, saimniecisko lietu, attīstības lietu, sociālo lietu un izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (07.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 7.februārī plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

DARBA KĀRTĪBA :

1.   Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

2.   Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

3.   Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

4.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2019.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

5.   Par saistošo noteikumu Nr.___ „Valkas novada domes 2019.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

6.   Par saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

7.   Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes 2019.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.

Ziņo - Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

8.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.