28.01.2014
Apstiprināts budžets 2014.gadam

27.janvārī notika Valkas novada domes sēde, kurā tika apstiprināts Valkas novada budžets 2014.gadam.
Balsojumā piedalījās 10 deputāti, no kuriem 9 nobalsoja par, viens bijis pret.
Domes sēdē apstiprinātais budžets paredz, ka kopējie ieņēmumi šī gada pašvaldības budžetā plānoti 9 561 996 eiro – tajā skaitā budžeta ieņēmumi no nodokļiem – 3813190 eiro, nodevām 6118 eiro, naudas sodiem un sankcijām 12521 eiro, ieņēmumi no valsts (vai pašvaldības īpašuma pārdošanas) – 142288 eiro, valsts un pašvaldības budžetu transfertiem – 3237281 eiro un budžeta iestāžu ieņēmumiem – 2350598 eiro. Pamatbudžeta ieņēmumus plāno par 803931 eiro vai 9.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Valkas novada 2014.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 10036124 eiro. Salīdzinot ar 2013.gada sākumā paredzētajiem izdevumiem, plānots pieaugums par 7.3 %.
Vairāk kā pērn paredzēts tērēt izglītības funkcijas finansēšanai – 30.1% no kopējā budžeta vai 3021271 eiro. Salīdzinot ar 2013.gada budžetu, plānots pieaugums par 6.4% vai 182802 eiro. Finansējums paredzēts visām Valkas novada izglītības iestādēm.
Salīdzinot ar 2013.gada budžetu, par 5.5% vai EUR 46710 plānots pieaugums sociālajai  aizsardzībai  . 2014.gadā plānots finansējums 8.8% vai 893241 eiro. Izdevumi ietver sociālo iestāžu uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem.
Vairāk paredzēts tērēt arī pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 2014.gadā plānots izlietot 25.1% no kopējā budžeta vai 2518743 eiro, tas ir par 14.2%  vai 2518743 eiro vairāk kā 2013.gadā.
Detalizētāka informācija par 27.janvāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem tuvākajā laikā.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.