31.01.2013
Apstiprināti nekustamā īpašuma otrās izsoles noteikumi un sākumcena

Ar VAS „Privatizācijas aģentūra” valdes 18.01.2013. lēmumu Nr.10/51 apstiprināti valsts nekustamā īpašuma „Paistkalni” izsoles noteikumi un sākumcena. Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Paistkalni”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 002 0072. Izsoles sākumcena: Ls 720, nodrošinājums Ls 72, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013.gada 22.martā plkst.15.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013.gada 5.martam plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.