06.01.2014
Apstiprināta Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam

Ar Valkas novada domes 2013.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 28.§.) apstiprināta Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam.

Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam GALA REDAKCIJA

Valkas_novads_IAS_strategija_Gala_red

Valkas novada domes 27.12.2013. lēmums:

Izraksts_27_12_2013_Gala_red
Vidzemes plānošanas reģions:
Atzinums_28_10_2013

Atzinums_16_12_2013

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.