31.07.2019
Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

 

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Zemes gabala nomas maksa (gadā)

Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.*

 

VALKAS PILSĒTA

 

Valka

9401 008 0719

Celtnieks 99

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0605

Celtnieks 118

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0754

Celtnieks 101

0.14

1.5% no kad.vērtības

21.00

Valka

9401 008 0616

Celtnieks 129

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0615

Celtnieks 128

0.07

1.5% no kad.vērtības

10.50

Valka

9401 008 0620

Celtnieks 133

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0617

Celtnieks 130

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0618

Celtnieks 131

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 5326

Celtnieks 500

0.2

1.5% no kad.vērtības

28.50

Valka

9401 008 0768

Celtnieks 100A

0.19

1.5% no kad.vērtības

27.36

Valka

9401 008 0606

Celtnieks 119

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0567

Celtnieks 4A

0.11

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valka

9401 008 0710

Celtnieks 90

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0368

Celtnieks 211

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 008 0658

Celtnieks 160A

0.06

1.5% no kad.vērtības

9.00

Valka

9401 004 0012

Rīgas iela 84

3.4

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

136.00

Valka

9401 004 0240

Rīgas iela 88

1.4

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

56.00

Valka

9401 008 0604

Celtnieks 117

0.09

1.5% no kad.vērtības

13.50

Valka

9401 008 0601

Celtnieks 114

0.07

1.5% no kad.vērtības

10.50

 

ĒRĢEMES PAGASTS

 

Ērģemes pagasts

9452 011 0170

Lejasstrūgas

1.6

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

64.00

Ērģemes pagasts

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

27.77

Ērģemes pagasts

9452 008 0288

Zeltiņi

3.2

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

128.00

Ērģemes pagasts

9452 008 0144

Dīķi 2

3.5

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

140.00

Ērģemes pagasts

9452 008 0143

Dīķi 1

1.1706

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

46.824

Ērģemes pagasts

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

10.00

Ērģemes pagasts

9452 008 0315

Gulbji (pagasta)

0.74

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

29.60

Ērģemes pagasts

9452 008 0124

Slejas

0.7

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

28.00

Ērģemes pagasts

9452 005 0062

Kakti

1.19

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

47.6

Ērģemes pagasts

9452 009 0080

Skujenieki

1.2

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

48.00

 

KĀRĶU PAGASTS

 

Kārķu pagasts

9466 002 0082

Liģi

12.7

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

508.00

Kārķu pagasts

9466 006 0101

Silenes

7.1

Ne mazāk kā 40 EUR/ha

284.00

 

VALKAS PAGASTS

 

Valkas pagasts

9488 005 0406

Alieši 220

0.0721

1.5% no kad.vērtības,  bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0273

Bērzezers 38

0.1063

1.5% no kad.vērtības

6.86

Valkas pagasts

9488 003 0299

Bērzezers 41

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0392

Bērzezers 43

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0220

Bērzezers 115

0.08

1.5% no kad.vērtības

5.16

Valkas pagasts

9488 003 0202

 Bērzezers 125

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0330

Bērzezers 135

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0212

 Bērzezers 138

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0338

Bērzezers 155

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0418

 Bērzezers 166

0.06

1.5% no kad.vērtības, bet ne mazāk kā 5EUR

5.00

Valkas pagasts

9488 003 0343

 Bērzezers 210

0.1

1.5% no kad.vērtības

6.45

Valkas pagasts

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā 40EUR/ha

46.40

Valkas pagasts

9488 014 0046

Ziedupes

2.1

Ne mazāk kā 40EUR/ha

84.00

Valkas pagasts

9488 006 0206

Lejassilmājas

6.2

Ne mazāk kā 40EUR/ha

248.00

Valkas pagasts

9488 006 0134

Jēkabi 1

6.37

Ne mazāk kā 40EUR/ha

254.80

Valkas pagasts

9488 010 0067

Kastaņas

1.4497

Ne mazāk kā 40EUR/ha

57.99

Valkas pagasts

9488 006 0430

Silakājas

6.01

Ne mazāk kā 40EUR/ha

240.40

Valkas pagasts

9488 009 0117

Vēžukrogs

0.48

Ne mazāk kā 40EUR/ha

19.20

Valkas pagasts

9488 006 0266

Divdruvas

0.3

Ne mazāk kā 40EUR/ha

12.00

Valkas pagasts

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazāk kā 40EUR/ha

20.80

Valkas pagasts

9488 006 0419

Zvaigznāji

0.7

Ne mazāk kā 40EUR/ha

28.00

Valkas pagasts

9488 009 0041

Mīlkalni

0.54

Ne mazāk kā 40EUR/ha

21.6

Valkas pagasts

9488 009 0043

Mežārītes

1.0

Ne mazāk kā 40EUR/ha

40.00

Valkas pagasts

9488 006 0257

Druvas 7

0.33

Ne mazāk kā 40EUR/ha

13.20

 

ZVĀRTAVAS PAGASTS

 

Zvārtavas pagasts

9496 008 0122

Rīkstnieki

0.53

Ne mazāk kā 40EUR/ha

21.20

Zvārtavas pagasts

9496 007 0026

Kalnājs

0.4908

Ne mazāk kā 40EUR/ha

19.632

Zvārtavas pagasts

9496 008 0113

Elkšņi

0.4028

Ne mazāk kā 40EUR/ha

16.112

Zvārtavas pagasts

9496 008 0135

Jaunmurri

1.6

Ne mazāk kā 40EUR/ha

60.00

 

*Ievērībai

1) Nomas maksa var tikt izmainīta:

§  ja mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;

§  ja tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti (t.sk. 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”),

§  ja tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.

 

2) Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

3) Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā.

 

Informāciju sagatavoja Teritorijas plānošanas daļas

Teritorijas plānotāja K.Salniņa

2019.gada 5.jūlijā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.