21.12.2018
Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

 

 Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums  Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.
 VIJCIEMA PAGASTS 
Vijciema pagasts 9492 006 0074 Magonītes 0.3 Ne mazāk kā 40 EUR/ha 12.00

 

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499, 25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā.

 

Informācija sagatavota 2018.gada 10.decembrī

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.