13.06.2018
Aicina jauniešus pieteikties novada domes stipendijām

Valkas novada dome maijā ir noteikusi 2018./2019. akadēmiskajā mācību gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas.

 

Izvērtējot nepieciešamās specialitātes gan Valkas mūzikas skolā, gan vispārizglītojošās mācību iestādēs, tika noteiktas šādas atbalstāmās studiju programmas: mūzikas pedagogs ar šādām specializācijām - vokālais pedagogs, akordeona, sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, klavieru un stīgu instrumentu spēle, angļu valodas, mūzikas, informātikas un fizikas skolotājs, psihologs, igauņu valodas speciālists, futbola treneris un sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā.

 

Stipendijai var pieteikties gan studenti, kuri uzsāk studijas, gan arī jau studējoši studenti. Stipendiju piešķiršanas komisijai ir iespējams izvērtēt arī kādas iepriekš neminētas izglītības programmas studenta iegūstamās kvalifikācijas atbilstību novadā nepieciešamajam darbam.

 

Kopš 2013. gada pašvaldība ir atbalstījusi jau 30 studentus: 4 stipendiāti ir noslēguši vienošanos par līguma saistību pārtraukšanu, 8 stipendiāti ir ieguvuši augstāko izglītību un strādā novada izglītības iestādēs, 17 stipendiāti šobrīd turpina studijas.

 

Informāciju sagatavoja: Zane Brūvere - Kvēpa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.