09.01.2014
Palīdzi cīnīties pret vandālismu

Valkas novada domei gandrīz katru mēnesi tiek nodarīti zaudējumi vairāku simtu latu apmērā noziedzīgu nodarījumu rezultātā, kas ir vērsti pret pašvaldības īpašumu. Regulāri tiek sabojāti publiskās vietās uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, norāžu zīmes, informācijas stendi, sabiedriskā transporta pieturvietas un citi infrastruktūras objekti. Tāpēc, lai veicinātu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu, tika ierosināts izmaksāt atlīdzību personām, kuras palīdzējušas atklāt vai novērst noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti pret pašvaldības īpašumu, un 2013.gada 27.decembrī Valkas novada domē tika apstiprināti noteikumi „Kārtība, kādā tiek izmaksāta atlīdzība personām, kuras palīdzējušas atklāt vai novērst noziedzīgus nodarījumus pret pašvaldības īpašumu”. Iedzīvotāji ir aicināti sniegt informāciju Valkas novada pašvaldības policijā vai Latvijas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirknī. Atlīdzību varēs saņemt personas, kuras būs sniegušas informāciju, kas būtiski veicinājusi noziedzīga nodarījuma atklāšanu un personas, kuras būs ziņojušas par noziedzīga nodarījuma plānošanu vai uzsākšanu, tādējādi novēršot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai veicinot vainīgo personu aizturēšanu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā vai pēc tā. Jautājumus par atlīdzības piešķiršanu izskatīs Valkas novada domes izveidota komisija 5 locekļu sastāvā, un atlīdzība tiks piešķirta un izmaksāta ar komisijas lēmumu. Ierosinājumus atlīdzības izmaksai komisija izskatīs pēc aizdomās turētās personas vainas pierādīšanas, ņemot vērā sniegtās informācijas nozīmību noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Komisijai ir tiesības piešķirt atlīdzību arī pirms aizdomās turētās personas vainas pierādīšanas, ja sniegtās ziņas ir būtiski veicinājušas noziedzīga nodarījuma atklāšanu vai novēršanu. Atlīdzības apmērs ir noteikts līdz 100,- EUR pēc nodokļu nomaksas un to izmaksās no Valkas novada domes budžeta līdzekļiem.

„Uz šādu neparastu soli mūs pamudinājusi situācija, ka vandālisms šobrīd jau ir ļoti liela problēma novadā. Vandāļi ne tikai rada nopietnus materiālus zaudējumus, bet arī sirds sāpes tiem cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši savu darbu un laiku pilsētas un novada labiekārtošanā.  Ir ļoti skumji skatīties, ka tas tiek izpostīts. Negribētos, lai cilvēki uztver un saista šo ziņošanu ar padomju laika praksi. Mēs gribētu, lai katrs iedzīvotājs palīdzētu cīnīties ar vandālismu novadā, un katra līdzdarbība tā mazināšanai vērtējama kā ļoti labs darbs. Protams, ka mēs garantēsim anonimitāti ikvienam cilvēkam, kas sniegs informāciju,” skaidro Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis

Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.