04.07.2018
13.jūlijā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valsts darba inspekcija

 

 

Piektdien, 2018.gada 13.jūlijā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Jums ir iespēja gūt atbildes un neskaidriem jautājumiem vai problēmsituācijām.

 

Valkas novada VPVKAC telpās

VDI pakalpojumu sniegšana notiek

katra mēneša 2.piektdienā

no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

 

Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt vēl sekojošus valsts iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:

 

  • Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9:00 – 18:00

Otrdiena: 9:00 – 17:00

Ceturtdiena: 9:00 – 17:00

 

  • Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) klientu pieņemšanas laiks

Ceturtdiena: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

 

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 16:00

 

9.jūlijā Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs slēgts, pamatojoties uz grozījumiem likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām “ 1. pantā 

 

Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt arī sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus: VID, VZD, VDI, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra un www.latvija.lv publicētos.

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

VPVKAC jeb Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:

Tālrunis: 66954878

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

e-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

 

Sīkākai informācijai:

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri 


 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada VPVKAC vadītājas p.i.

Ausma Adiene

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.