06.08.2018
10.augustā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valsts darba inspekcija

Piektdien, 2018.gada 10.augustā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem. Jums ir iespēja gūt atbildes un neskaidriem jautājumiem vai problēmsituācijām.

 

Valkas novada VPVKAC telpās

VDI pakalpojumu sniegšana notiek

katra mēneša 2.piektdienā

no plkst.9:30 līdz plkst.12:30

 

Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt vēl sekojošus valsts iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:

 

  • Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu pieņemšanas laiki

Pirmdiena: 9:00 – 18:00

Otrdiena: 9:00 – 17:00

Ceturtdiena: 9:00 – 17:00

 

  • Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) klientu pieņemšanas laiks

Ceturtdiena: 9:00 – 12:00   13:00 – 16:00

 

 

Valkas novada VPVKAC darba laiks:

 

Pirmdiena:       8:00 – 18:00

Otrdiena:         8:00 – 17:00

Trešdiena:        8:00 – 17:00

Ceturtdiena:    8:00 – 17:00

Piektdiena:      8:00 – 16:00

 

Informācijai – Valkas novada VPVKAC var saņemt arī sekojošus valsts iestāžu pakalpojumus un e-pakalpojumus: VID, VZD, VDI, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Uzņēmumu reģistra un www.latvija.lv publicētos.

 

Izveidotajā Valkas novada VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī var veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

VZD informatīvais tālrunis: 67038800

 

Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 25, Valka

Tālrunis: 66954878

e-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

 

 

Sīkākai informācijai:

http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada VPVKAC

Klientu apkalpošanas speciāliste

Ausma Adiene

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.