14.09.2018
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (17.08.2018.)

Sēde sasaukta 17.augustā plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

 

Darba kārtība :

1.     Par kārtību, kādā Valkas novada domes piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

2.     Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

3.     Par Valkas novada centrālās bibliotēkas konferenču zāles izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

4.     Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.     Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2018./2019.mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.     Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2018.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

7.     Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

8.     Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktores iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

9.     Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbības tiesiskumu.

Ziņo – Lilita Kreicberga, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore

 

10.  Ziņojums par Vijciema sākumskolu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

11.  Pedagogu mērķdotācijas papildfinansējuma sadales kritēriju noteikšanas principu apspriešana.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

12.  Skolēnu ēdināšana no 2019.gada 1.janvāra.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

13.   Ministru kabineta rīkojums par papildfinansējumu un informācijai izglītojamo skaits 2018. un 2017.gada 1.septembrī.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

14.  Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.