15.02.2019
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (18.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Spriņģi” vadītāja iesnieguma izskatīšana.

ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

2.   Modes deju grupas “Aija” kolektīva pārstāves M.P. iesnieguma izskatīšana.

ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

3.   Par Valkas pilsētas šautuves kā iestādes izveidošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

4.   Par PII “Pasaciņas” saimniecisko jautājumu organizēšanu – informācija par saimniecisko jautājumu risināšanu pašlaik un vadītājas redzējums.

Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

 

5.   Par pirmsskolas grupu rindu un par pirmsskolas grupas atvēršanu no 2019.gada 1.septembra.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Par vasaras dežūrgrupu darbu, sakarā ar PII “Pasaciņa” ēdnīcas remontu.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.   SIA “Akords-3 piedāvājuma izskatīšana.

ZIŅO – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

8.   Par projektu "Sporto visa klase".

ZIŅO – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

9.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.