13.02.2019
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (14.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 14.februārī plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

DARBA KĀRTĪBA :

1.   Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

2.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2019.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

3.   Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

4.   Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

5.   Par saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

6.   Par saistošo noteikumu Nr.___ „Valkas novada domes 2019.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

7.   Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes 2019.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu.

Ziņo - Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta un plānošanas jautājumos

 

8.   Par Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” klienta uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

9.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.