09.11.2018
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (12.11.2018)

Sēde sasaukta 2018.gada 12.novembrī, plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

 

Darba kārtība :

1. Par aprēķinu metodikas patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

2. Par iebraukšanu īpašumā Raiņa ielā 26, Valkā.

Ziņo – Agris Simulis, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

 

3. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.