Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas saņēma Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Valkas novada dome šo vaučeru ...

19.10.2020
15.10.2020

Informējam, ka sakarā ar valstī noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem nolemts ATCELT š.g. 31. oktobrī paredzēto ''Lauku balli".   Iepriekš iegādātās biļetes uz pasākumu iespējams atgriezt Valkas Pilsētas kultūras namā, līdzi ņemot izsniegtās biļetes.   Informāciju sagatavoja: Valkas novada Tūrisma un ...

15.10.2020

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz ...

15.10.2020

12. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāvji tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai  iepazīstinātu ar transports pēc pieprasījuma pilotprojekta rezultātiem un secinājumiem, kā arī rosināja veidot atbalsta mehānismu mobilitātes nodrošināšanai lauku teritorijās.  Īstenotā pilotprojekta ...

15.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 13.pielikumā. Ziņo ...

14.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.oktobrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 35.pielikumā. Ziņo ...

14.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16. oktobrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala daļas Valkā, Raiņa iela 103, nomu; 2.     Brīdinājums par finansiālu saistību izpildi par zemes vienības Vijciema pagastā, “Siliņi ...

14.10.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 15.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas ...

14.10.2020

  2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2, un būvniecības darbi līdz šim norit veiksmīgi. Būvuzraudzību šim objektam veiks IK Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.   Ģimeniskai ...

14.10.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 15.oktobrī, plkst.8.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu. ZIŅO – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks   2.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sociālajiem ...

13.10.2020

No 12. oktobra, šķērsojot Latvijas Republikas robežu jāaizpilda elektroniskā anketa, kas pieejama no jebkuras viedierīces un aizpildāmas īpašā tīmekļvietnē covidpass.lv.   Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem iedzīvotājiem elektroniskā apliecinājuma anketa jāiesniedz vienu ...

12.10.2020

No 12. oktobra, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, būs jāaizpilda elektroniskā anketa. Tā būs pieejamas no jebkuras viedierīces un aizpildāmas īpašā tīmekļvietnē covidpass.lv no 12. oktobra.   Tas nozīmē, ka personām, kas iebrauc Latvijas Republikā līdz 11. oktobrim plkst. 23:59, vēl ir jāaizpilda ...

09.10.2020

31. oktobrī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā, septīto gadu pēc kārtas, notiks Valkas novada Lauku balle, kurā godināsim Valkas novada lauku uzņēmējus un īpašumu saimniekus.   Lauku balli organizē Valkas novada dome, kas teiks savu “paldies” jaunajiem un esošajiem lauku uzņēmējiem, kā arī ...

09.10.2020

Kārķu pagasta Lustiņdruvas takā atklāti divi jauni vides objekti – velosipēdu novietne Lielā Ķemme un Miskaste – Rokas somiņa, kas izgatavoti Latvijas Pašvaldību savienības projekta ietvaros ar Meža attīstības fonda atbalstu. Objektus izgatavoja SIA “SS – Būve”, objektu transportēšanu veica ...

08.10.2020