Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.18:00, Vijciema pagastā, ...

22.04.2021

Saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem, kopēja Lielā Talka Vijciema un Zvārtavas pagastos netiks organizēta!   Aicinām visus pagasta iedzīvotājus sakopt savas sētas un kādu gabaliņu teritorijas ap tām, rīkojot individuālas talkas vienas mājsaimniecības ietvaros.   Tiem iedzīvotājiem, kuri plāno brīvdienas pavadīt pie ...

22.04.2021

2021. gada 23. aprīlī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība : 1.     Par nekustamā īpašuma „Vērsīši”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu; 2.     Par nekustamā īpašuma „Jaunsalas”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna ...

22.04.2021

Nabadzība un sociālā atstumtība vēl joprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas ...

21.04.2021

Šonedēļ būvdarbu veicējs SIA “Binders” uzsācis garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu būvobjektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”.   Februārā beigās ziņojām, ka garantijas laikā konstatēti defekti Valkas pilsētas Zemgales, Burtnieku, Parka un Blaumaņa ...

20.04.2021

No 21.aprīļa līdz 25.aprīlim SIA "SCA Latvijas meži" īpašumā esošajā ēku kompleksa "Zāģezers" teritorijā, Valkas pagasta, Valkas novadā, notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolas organizētie militārās vadības vingrinājumi   To laikā karavīri formas tērpos, ar ieročiem un ekipējumu būs redzami ...

20.04.2021

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina visus iedzīvotājus, kuri piedalīsies apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos, izmantot iespēju pārstrādei derīgos materiālus vākt atsevišķi un bez maksas nodot EKO laukumos.   ZAAO darbības reģionā ir ...

20.04.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu.   ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints ...

20.04.2021

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju ...

19.04.2021

2021.gada 19.aprīlī Sēde sasaukta plkst. 14.30 Sēdes norises vieta: attālināti   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokli neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Ziņo - Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore   2.   Par grozījumiem Valkas novada ...

16.04.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādā savu īpašnieču pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu un tiecoties ieviest arvien jaunus, klientu ērtībām piemērotus risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Kopā ar sadarbības partneriem ...

15.04.2021

2021.gada 19.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 16.00 Sēdes norises vieta: attālināti   Darba kārtība : 1.     Par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2.   Par kalna Raiņa ielā, Valkā, pie “Gaisa ...

15.04.2021

2021.gada 19.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 13.00 Sēdes norises vieta: attālināti   Darba kārtība : 1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Rīgas iela 24, Valkā. Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.   Par pārvaldīšanas pakalpojumu ...

15.04.2021

2021.gada 19.aprīlī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: attālināti   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2021.gada 13.janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 23., 49. pielikumā. Ziņo ...

15.04.2021

2021.gada 19.aprīlī  Sēde sasaukta pulksten 8.15 Sēdes norises vieta: attālināti   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā”” ...

15.04.2021