2022.gada 17.janvārī Sēde sasaukta pulksten 13:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība : 1. Par LR Satiksmes ministrijas piedāvāto valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu. Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors ...

14.01.2022

2022.gada 17.janvārī Sēde sasaukta pulksten 10:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās ...

14.01.2022

Valkas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajam plānam, kā ...

14.01.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gadā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo ...

14.01.2022

Apkopoti balsojuma rezultāti par katrā plānošanas reģionā iedzīvotāju trīs visaugstāk novērtētajām pašvaldībām. Vidzemes plānošanas reģionā par ģimenēm draudzīgām iedzīvotāji atzinuši Varakļānu novadu, Valkas novadu un Gulbenes novadu. Šis vērtējums pašvaldībām dos priekšrocības ...

12.01.2022

2022. gada 14.janvārī Sēde sasaukta pulksten 14:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.     Darba kārtība : 1. Par ēkas Semināra ielā 25a turpmāko izmantošanu. Ziņo – Vilmārs Vesingi, novada pašvaldības domes deputāts   2.Par Valkas novadā ...

11.01.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270ha.Izsoles sākuma cena 23 163.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un ...

06.01.2022

Lai pašvaldība efektīvāk varētu nosūtīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, tiem, kuri nodokļa aprēķinu joprojām saņem pa pastu, lūdzam rast iespēju reģistrēt savu e-pastu portālā epakalpojumi.lv, vai iesniedzot iesniegumu pašvaldībā:  (iesnieguma forma)    Aicinām izmantot arī E-adresi:  ...

03.01.2022

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. izsludināja pirmo „Atgriešanās atbalsta” projektu konkursu. Tā bija iespēja remigrantiem uzsākt vai attīstīt savu biznesu Vidzemē. Togad “Atgriešanās atbalsta” grantu uzņēmējdarbības ...

29.12.2021

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 2021.gadā pašvaldību budžetos bijuši par 65,5 milj. eiro jeb par 5% lielāki nekā plānots, liecina Valsts kases dati uz šī gada 27.decembri.   Saskaņā ar 2020.gada Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Ministru kabineta vienošanās un domstarpību ...

28.12.2021

Ņemot vērā laikapstākļus un ūdenstilpju faktisko ledus stāvokli, 27.decembrī Valkas novada pašvaldība izdevusi rīkojumu par 2021.gada 7.decembra rīkojuma “Par publisko ūdenstilpju nedrošā ledus laika periodu Valkas novadā” atcelšanu.   Tas nozīmē, ka 7. decembrī izdotais rīkojums, kas aizliedza ...

28.12.2021

2021. gada 29. decembrī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par nosaukuma “Dzenīši”, Valkas pagasts, Valkas novads saglabāšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0325; 2.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā ...

28.12.2021

2021.gada 30.decembrī Sēde sasaukta pulksten 10.00   Sēdes norises vieta: nolūkā ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, domes sēde tiks organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku “Zoom”, nodrošinot deputātu un speciālistu dalību tiešsaistē.   Pieslēdzoties domes sēdei, lūdzam ...

27.12.2021

Pašvaldības līdz šim ir bijušas nozīmīgs sadarbības partneris vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanā un tām būs arī nozīmīga loma, lai nodrošinātu balstvakcinācijas procesa veiksmīgu norisi. Šādu novērtējumu, tiekoties ar veselības ministru Danielu Pavļutu un Nacionālā veselības dienesta ...

23.12.2021

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. un 2019. gada rudenī izsludināja uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Vidzemē divos “Atgriešanās ...

23.12.2021