Šī gada 17.-19. septembrī Reģionālās attīstības centra apvienības (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un izpilddirektors Uldis Vītoliņš devās uz Baltkrieviju, lai pārrunātu iespējas attīstīt sadarbību ar Mogiļevas apgabala pašvaldībām.   Mogiļevas apgabals atrodas Baltkrievijas ...

20.09.2019

Valkas novada dome aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 17. novembrī – LR proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā ...

18.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18. septembrī plkst. 8.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.         Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; 2.         Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Jaunšķetras” ...

16.09.2019

21.septembrī Valkas novada Zvārtavas pagastā notiks pasākuma cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā!" 4. pasākums - pārgājiens pa Cirgaļu iekšzemes kāpu masīvu.   Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīt Ziemeļgaujas meža biotipus 15km garumā. Aptuvenais pasākuma ilgums - 4 stundas.   Pulcēšanās plkst. 10.00 ...

13.09.2019

Valkas novada dome ir noslēgusi līgumus ar SIA “Rolling” par projektora piegādi un uzstādīšanu, kā arī ar SIA “Barrera group” par 14 gaismu necaurlaidīgo žalūziju piegādi un uzstādīšanu. Tuvākajā laikā uzņēmumi plāno piegādāt preces un uzstādīt tās, kā rezultātā projekts būs veiksmīgi ...

13.09.2019

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes un veicināt Valkas novada jauniešu atgriešanos strādāt novadā.   Valkas novada dome 2019./2020. akadēmiskajā gadā piešķir stipendijas sekojošās specialitātēs studējošajiem ...

12.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.septembrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2019.gada savstarpējiem norēķiniem. Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis   2.   Par valsts ...

12.09.2019

Valkas novada dome ir veikusi iepirkumu būvdarbiem  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai, bet līgumu nevaram noslēgt. Gaidām, kad pienāks rinda Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai (uz šo brīdi esam rindā ar 44 numuru).   Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja ...

12.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. septembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par zemes gabalu Valkā Rūjienas iela 34a. ZIŅO – Kristīne Salniņa, Teritorijas plānotāja   2.   Par ceļa zīmes uzstādīšanu. ZIŅO – Agris Simulis, ...

12.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.septembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu – jaunatnes ...

12.09.2019

21 reģionālās attīstības centra pašvaldība, kas apvienojušās biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), iebilst pret izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas ieceri mainīt ēdināšanas finansēšanu skolās, izslēdzot valsts līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanā ...

10.09.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 9.septembrī plkst.15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība: 1.     Par aizņēmuma ņemšanu Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Valgas –Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga –Valka Twin –Town Centre ...

06.09.2019

Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.   "Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības ...

05.09.2019

Valkas novada Zvārtavas pagastā, skaistā tēlainā vietā uz viena no Zvārtavas pakalniem slejās Ozolu skolas ēka.  Kā liecina ekspertu vērtējums, tad Skolas atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši. Enerģētiski tā atrodas ļoti pozitīvi lādētas enerģijas laukā. Par to liecina arī Skolas parkā augošie koki. ...

05.09.2019

Šī gada 19.-20. septembrī starptautiskās sadarbības projekta “Sēņu ceļš” ietvaros Valkas novada Z/S "Krastiņi" un Strenču novada Z/S "Laidavas" norisināsies darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”   Mērķauditorija: Mājražotāji, ...

04.09.2019