“Arī Latvijai ir bijusi sava Betlēme, mazā nabadzīgā Valka, pār kuras zemiem, nomelnējušiem jumtiem toreiz spīdēja tik lielas, kuplas zvaigznes. Lai pēc desmit gadiem, kad sabiedrība nogrimusi rupjā materiālismā, pāŗ Latviju atkal nāk šis agro zvaigžņu spožums!” (Kārlis Skalbe)     2018.gada ...

22.05.2018

Valkas novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers informē, ka turpinās sabiedriskās apspriešanas anketa par Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldību.   Aizpildītas anketas iedzīvotāji var nogādāt Valkas pagasta Lugažu un Sēļu, kā arī Vijciema un Zvārtavas pagastu bibliotēkās.   Anketu iespējams lejupielādēt ...

22.05.2018

Jau kopš 2001.gada  Valkas pilsētā  tika organizēts konkurss “ Sakoptākais un savdabīgākais Valkas pilsētas balkons”. Konkursu organizēja  toreizējā  Valkas pilsētas Dome ,Valkas Dāmu klubs, Latvijas bērnu fonda Valkas rajona nodaļa .Gadu gaitā ir mainījusies situācija, pašvaldības struktūra, ...

22.05.2018

22. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Valkā, Emīla Dārziņa ielā 8, norisināsies Donoru diena. Ziedot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.   Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva var izglābt ceļu satiksmes ...

22.05.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 24.maijā, plkst. 13.30                                                                                     Darba ...

21.05.2018

Vidzemes slimnīcā Valkā piektdien, 1. jūnijā, plkst. 8.00-12.00 strādās medicīniskā komisija un būs pieejamas obligātās veselības pārbaudes.   Klientu reģistrācija medicīniskās komisijas un obligātās veselības pārbaudes dienā notiek līdz plkst. 11.00. Varēs veikt elektrokardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā ...

21.05.2018

  2018. gada 15. maijā starp Valkas novada domi un SIA “Evento”, reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. ...

21.05.2018

  2018.gada 17.maijā Valkas novada dome un Vidzemes plānošanas reģions parakstīja projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā” finansēšanas līgumu. Projekts tiks īstenots ...

18.05.2018

Informējam, ka sakarā ar autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukciju Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, tiek plānots, ka sākot no 2018. gada 28. maija līdz 2018.gada 1.jūnijam būvuzņēmējs (PS “RERE VIDE 1”) uzsāks asfalta dilumkārtas izbūves darbus ar satiksmes slēgšanu uz autoceļa A3, satiksmi virzot pa apbraucamiem ...

18.05.2018

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 21.maijā plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3. Darba kārtība : 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”. Ziņo – Raivis ...

18.05.2018

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ...

18.05.2018

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta ...

18.05.2018

  Šī nedēļa īpaši "sportiska" - daudz sporta pasākumu, kuros gan piedalīties, gan līdzi just. Ļoti labs piedāvājums arī kultūras dzīvē - Valkā būs gan modes skate, gan miniatūrgleznu izstāde un Muzeju nakts! Iesaku pievērst uzmanību Valgas pasākumu piedāvājumam - ir vērts apmeklēt kādu pasākumu ārzemēs, ...

17.05.2018

2017.gada 30.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.483 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam” (turpmāk -Kārtība), paredzot iespēju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas aizsargātajam lietotājam segt no valsts budžeta līdzekļiem.    Aizsargātais ...

17.05.2018

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Valkas novadā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.   Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, ...

16.05.2018
>