Valkas Novada Vēstis

Par godu Valgas - Valkas pilsētu 428.dzimšanas dienai, 2012.gada jūnijā tika izdota kopīga svētku avīze "Valga - Valka, pilsētas avīze"

Pirmais Valkas novada domes informatīvā laikraksta „Valkas Novada Vēstis” izdevums iznāca 2009.gada 9.oktobrī. Laikraksts ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada dome. Laikraksts iznāk A3 formātā, apjoms 8 -16 lpp., kopējā tirāža ir 4380 eksemplāri. Informatīvajā domes laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” tiek publicēta domes oficiālā informācija – paveikto darbu apkopojumi, nākotnes plāni un ieceres, pasākumu fotogalerijas un Valkas novada pagastu aktualitātes. Laikraksts lasāms arī internetā – Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Valkas novads” – „Laikraksti, radio, TV”. „Valkas Novada Vēstis” tiek izplatītas visās novada pagastu pārvaldēs. Dažādās vietās Valkas pilsētā laikrakstu izplata pilsētas Jauniešu dome.  

 

Valkas pilsētas domes informatīvais laikraksts „Valkas vēstis” iznāca kopš 2007.gada. Laikraksta kopējā tirāža 2007.un 2008.gadā bija 4500 eksemplāri, no kuriem 4000 eksemplārus saņēma Valkas rajona laikraksta „Ziemeļlatvija” abonementi, bet 500 eksemplāri tika izplatīti dažādās vietās Valkas pilsētā. 2007.gadā tika sagatavoti 2 „Valkas vēstis” izdevumi, 2008.gadā – 7 izdevumi. 2009.gadā laikraksta tirāža bija 3000 eksemplāri. Laikraksts tika izplatīts arī topošā Valkas novada pašvaldībās. Laikrakstu Valkas pilsētā izplatīja Jauniešu dome. 2009.gadā tika izdoti 5 laikraksta izdevumi.