17. novembrī plkst.10.00 pie LPNP pieminekļa būs goda sardze "Brīvības sardzē" , uzrunas, piemiņas ugunskurs, tēja.   Visus, kuri uz šo pasākumu būs ieradušies rakstainos dūraiņos, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis cienās ar svētku torti.   Kultūras ministrijas Latvijas valsts ...

19.10.2018

11. novembrī plkst. 16.30 Valkas ev.lut.baznīcā sāksies Svētbrīdis. Uz Raiņa ielas pie  baznīcas notiks stāšanās lāpu gājienam.   Ap plkst.17.00 lāpu gājiens no baznīcas virzīsies  pa Raiņa  un  Rīgas ielām  , gar monumentālo Valsts karogu un Kārļa Ulmaņa pieminekli Lugažu laukumā , pa ...

19.10.2018

Otrdien, 23.oktobrī LTV1 pulksten 22. 05 paredzēta TV pirmizrāde Matīsa Spailes dokumentālajai filmai "2018. Latvijas hronika", kur filmas varonis ir kārķēnietis, topošais lauku īpašuma apsaimniekotājs, Priekuļu tehnikuma 3.kursa audzēknis Arvis Pēterēns. Filma ir viena no dokumentālo filmu sērijām, kas ...

19.10.2018

No 10. līdz 11. novembrim, Igaunijā Rakverē, notiks 1. starptautiskais teātru festivāls “Puse”. Uz šo festivālu ielūgts arī Valkas pilsētas teātris ar Anrī Barbisa noveles dramatizējumu “Maigums”.   Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Lomā: Evgēnija Kozlova. Izrādes ...

19.10.2018

Valkā 1. un 2. novembrī pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» tiksies  vairāk kā 200 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām ― no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki», biedrības «Latvijas skauti un gaidas», Valkas novada skolu jaunieši ...

19.10.2018

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas izstrādātā un Vidzemes plānošanas reģiona atbastītā projekta "Rosinoša kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā" ietvaros J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 7. novembrī plkst.17:30 ...

18.10.2018

  No 1. līdz 30. novembrim - Valkas novada centrālajā bibliotēkā,  izstāde "Cimdi ar īpašo stāstu" No 1. novembra līdz 31. decembrim - Valkas novadpētniecības muzejā, fotoizstāde "Jaunsardzei - 25" No 1. līdz 3. novembrim - Lugažu laukumā,  gaismas instalācija "Gadsimta gaismas piramīda" No 1. līdz 2. novembrim ...

17.10.2018

Valgas Muzeja galerija aicina uz sadarbību un gaida izstāžu pieteikumus 2019.gadam.   Valgas Muzeja darbība ietver Valgas apriņķa, Valgas pilsētas un tās apkārtnes cilvēku un ar viņu dzīves vidi saistīto vēsturiski un kulturāli vērtīgo materiālu vākšanu, pētīšanu, glabāšanu un popularizēšanu. ...

16.10.2018

Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar biedrību “Radošā apvienība “Piektā Māja” no 22. jūlija līdz 29. jūlijam Gulbenē rīkoja III Starptautisko mākslas plenēru “Mana Vidzeme. Basām kājām”. Plenērā piedalījās 12 profesionāli mākslinieki no Latvijas, Gruzijas, Lietuvas, Anglijas un Ķīnas, kā ...

15.10.2018

No 2007.gada Valkas sadraudzības pilsētā Kutaisi, Gruzijā, norisinās fotogrāfiju konkurss “Ilo”. Konkursa mērķis ir atbalstīt talantīgus fotogrāfus no Kutaisi un tās sadraudzības pilsētām.   “Šogad vēlamies paplašināt konkursu un uzaicināt arī fotogrāfus no mūsu sadraudzības pilsētām piedalīties ...

12.10.2018

LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar Valkas novadu un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, turpinot pagājušā gada Vietvārdu talkas tradīcijas, šā gada 19. oktobrī Turnas tautas namā rīkos Vietvārdu dienu.   Lai vietvārdu stāstus, to vākšanas un saglabāšanas nepieciešamību ...

12.10.2018

Klāt rudens. Valkas pilsētas kultūras namā darbu turpina amatiermākslas kolektīvi. Vairāki no tiem aicina savam pulkam pievienoties jaunus dalībniekus.   Otrdienās J.Cimzes mūzikas skolas zālē mēģinājumi notiks senioru jauktajam korim ‘’Dziesmu rota’’. Pirmā tikšanās - 9.oktobrī plkst.11.30. Otrdienās ...

08.10.2018

Lielākais 2018. gada notikums - Latvijas 100. dzimšanas diena Vijciema pagastā tiks atzīmēta 20. oktobrī. Plkst.16.00  būs svētku pasākums "Simts gadus lapas ir dzītas", kurā izskanēs 10 Vijciema stāsti un piedalīsies gan Vijciema jaunie talanti, gan kolektīvi no Valkas, Bilskas, Smiltenes un Krustpils. Plkst.21.00 Lielajā ...

08.10.2018

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 17. oktobrī notiks Valsts Kultūrkapitāla fonda un Vidzemes Plānošanas reģiona atbalstītā projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā” pasākums, kas ...

08.10.2018

5.novembrī plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras namā - jaunā romantiskā komēdija ‘’Homo Novus’’.   Tā ir pēc Anšlava Eglīša romāna ‘’Homo Novus’’ motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.   1938. Nabadzīgs ...

04.10.2018