Sestdien, 5.novembrī  Valkas pilsētas kultūras namā notiks novada amatierteātru  diena – skate. Iestudējumu skates mērķis ir saglabāt un pilnveidot amatierteātru tradīciju un darbību novadā, izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti atbilstoši Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde ...

17.10.2016

Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi jau trešo gadu izsludina literāro konkursu "Doma izgaismo vārdu" bērniem un jauniešiem.   Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, ...

14.10.2016

19. oktobrī pl. 17.30 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā notiks franču pianista koncerts. Mūzikas skolas skolēniem un skolotājiem ieeja brīva, pārējiem ieeja 3 euro.   Emlērs ar mūziku jau iepazīstas bērnībā apgūstot klavierspēli. 8. gadu vecumā par Emlēra klavierskolotāju kļūst Marī-Luīze Boelmane, kuras vadībā ...

13.10.2016

Otrdien, 18. oktobrī plkst.19.00 (slēgtā), sestdien, 5. novembrī plkst. 18.30 Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē (Em. Dārziņa ielā 8, Valkā) uz izrādi – Anrijs Barbiss “Maigums” (La Tendresse), aicina Valkas pilsētas teātris.   Jauniestudējumu veido Anrī Barbisa (Henri Barbusse) 1914. gadā uzrakstītās ...

12.10.2016

Valkas pilsētas kultūras namā 25.novembrī plkst. 18.00 latviešu režisora Viestura Kairiša mākslas filma “Melānijas hronika”, kas balstīta uz Sibīrijas izsūtījumu pārdzīvojušas latviešu sievietes, rakstnieces Melānijas Vanagas dzīvesstāstu. Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnumu, ...

12.10.2016

Piektdien, 11. novembrī, visā Latvijā svinēs Lāčplēša dienu, un arī Valkā šai dienai par godu notiks pasākums "Dziesma par Latviju – paaudzēs ieausta sirds”.   Plkst. 17.30 sāksies Lāčplēša dienai veltīts svētbrīdis Valkas – Lugažu ev. lut. baznīcā. Šogad dievkalpojums būs īpašs, ...

11.10.2016

Valkas pilsētas kultūras namā 22. oktobrī plkst. 17.00 folkloras deju kopa “Sudmaliņas” ielūdz Prāgas folkloras festivāla dalībniekus uz koncertu “Tikšanās Prāgā”. Jūlijā Eiropas centrā Prāgā notika ikgadējais festivāls “Prāgas folkloras dienas”, kurā gadu no gada satiekas amatieru folkloras ...

10.10.2016

Zvārtavas pagastā rudens iesākās koši. Viena no pacilātākajām ziņām - sākās remontdarbi Mierkalna tautas namā. Uz šo brīdi var teikt, ka tautas nams ir zem jumta un vēl mazliet, un pienāks brīdis, kad būs pabeigti iekšdarbi. Domāju, ka ikviens Zvārtavas pagasta iedzīvotājs gaida brīdi, kad tautas nams atdzīvosies.   Kas ...

07.10.2016

Valkas pilsētas kultūras namā 1. oktobrī notika Senioru dienas svētki “Senioru Mērnieku laiki”. Skatītājus priecēja vairāku novadu un pagastu senioru deju kolektīvu sadejošanās.   Koncertā piedalījās “Pīlādzītis” no Smiltenes (vad. Raita Linde), “Oravakes” no Lugažiem (vad. Skaidra ...

05.10.2016

12.novembrī plkst.9.30 ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu Raiņa ielā 3B. Tirgotājus un pircējus sagaidīs labiekārtotas un labi apgaismotas tirgošanās vietas. Kādreizējā pienotavas ēka ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu, arī bojātais piebraucamais ceļš nu ir asfaltēts. Savas preces tirgotāji varēs ...

04.10.2016

15.oktobrī plkst.16.00 Valkas pilsētas kultūras namā notiks koru  koncerts "Dziedi".   Piedalīsies: RTU vīru koris GAUDEAMUS (mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss, diriģenti Rihards Rudzītis un Jānis Ungurs), SIA "Latvija Statoil" jauktais koris CANTUS FORTIS (mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss, diriģente Ilona Dzērve) ...

04.10.2016

30.septembrī Valkas pilsētas kultūras nama direktors Māris Žigats, kultūras pasākumu organizatore Līga Šnuka un saimnieks Ilvars Rullis devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Smiltenes pilsētas Kultūras centru. Galvenais mērķis bija iegūt jaunus iespaidus un idejas turpmākajam darbam, nodibināt kontaktus, lai veidotu sadarbības ...

04.10.2016

Līdz ar rudens iestāšanos Kārķu tautas namā darbu atsākuši pašdarbības kolektīvi, šo to atraktīvu jau paspējuši sagatavot, tāpēc pirms spraigās sezonas visi pulcējas atpūtas pasākumā “ Sanākam kopā!”. Šajā sezonā tautas namā darbosies 3 deju kolektīvi: “Medneši” ...

30.09.2016

 Valkas pilsētas kultūras namā 6. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Mazais Teātris no Rīgas skatītājiem piedāvās jaunu izrādi bērniem ”TIKS un TAKS”.   Izrādes apraksts:   Kādā jaukā vasaras rītā pamodušies, divi nebēdnīgie vāverēni Tiks un Taks nolemj izjokot veco pīļu tēvu Pēku. Viss būtu ...

27.09.2016

Valkas pilsētas kultūras namā 1. oktobrī plkst. 16.00 notiks Senioru dienas svētki.   1991. gada ANO Ģenerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.   Latvijā ...

27.09.2016
>