13.07.2017
Valkas bibliotēka saka paldies!

 

Valkas bibliotēka saka paldies par palīdzību Latvijas folkloras krātuves fotogrāfijās redzamo personu atpazīšanā un ziņu sniegšanā.

 

Tieši pirms 50 gadiem – 1967. gada vasarā, no 3. jūlija līdz 3. augustam toreizējā Valkas rajona teritorijā strādāja ZA Valodas un literatūras institūta folkloristu 21. zinātniskā ekspedīcija. Tās gaita vēlāk tika aprakstīta publikācijā “Gana man greznu dziesmu” laikrakstā “Darba Karogs”, kur minēts, ka folkloras vākšanai Valkas pusē ir senas tradīcijas. Ar 18063 Barona “Latvju Dainām” savāktajiem dziesmu variantiem Valkas apriņķis ieņēmis 3. vietu.

 

Ekspedīcijas vadītājs Jānis Rozenbergs atzinis: “Bijām patīkami pārsteigti par teicēju atmiņā saglabāto plašo un interesanto folkloras krājumu, ļoti skaistām, krāšņām un īpatnām tautas dziesmu melodijām, teikām, nostāstiem, anekdotēm, sakāmvārdiem un mīklām. Valkas apvidus folkloras repertuāram piemīt savi vaibsti, savs raksturs, ar ko tas samanāmi atšķiras no citu novadu tautas poētiskās daiļrades.” Rūpīgāk tolaik tika izpētīta Ērģeme, Omuļi, Turna, Vijciems, Valka, kā arī Strenči, Bilska, Smiltene, Birzuļi, Palsmane, Grundzāle, Aumeisteri, Ēvele un Trikāta. Plašāk par guvumiem ekspedīcijā var izlasīt publikācijā, kura jāmeklē bibliotēkā.

 

Ar 1967. gada ekspedīcijas gaitu var iepazīties arī attēlos Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā http://garamantas.lvhttp://garamantas.lv/lv/illustration/378927, http://garamantas.lv/lv/Illustration/378928, http://garamantas.lv/lv/Illustration/378930  - šeit var noklausīties 55 ierakstītos audiomateriālus. Attēlos redzamas 88 personas, dažas no tām vēl nav atpazītas, par citām trūkst ziņu. Latviešu folkloras krātuve vēlas precizēt šos datus.

               

Valkas bibliotēka iesaistījusies ziņu papildināšanā. Priecāsimies, ja kāds varēs kaut ko pastāstīt par teicējām Ērģemes pusē, kā arī par kādreizējā Valkas darba veterānu kora dalībniekiem (attēlā vai internetā http://garamantas.lv/lv/illustration/378982/). Bet pagaidām vēlamies teikt lielu paldies visiem, kuri mums palīdzējuši līdz šim.

 

Par palīdzību koristu atpazīšanā paldies Anitai Kopštālei, Antrai Krilei, Austrai Ilves, Ainai Vilkai, Vijai Sidorovai. Prieks bija uzklausīt kādreizējās valcēnietes Ivetas Baderes jaukos stāstus par vecmāmiņu Almu Rīsmani – aktīvu kora dziedātāju.

 

Paldies esošajām un bijušajām bērnudārza (tagad – “Pumpuriņš”) darbiniecēm: Ausmai Sikaterei, Zentai Grūbei, Ingrīdai Vīlisterei, paldies arī kādreizējiem bērndārzniekiem – dejotājiem un dziedātājiem, kuri pastāstīja par savām tālākajām dzīves gaitām – Lolitai Mednei, Dinai Jēkabsonei un Guntaram Bajāram (paldies par atsaucību Guntara sievai Līgai).

 

Milzīgs paldies par interesanto stāstījumu Līvijai Eglei, viņu patiešām var dēvēt par Vijciema enciklopēdiju! Paldies par ziņu sniegšanu vijciemiešiem Dainai Aļļēnai un Jānim Liepiņam. Vitai Šamšurai – paldies par skaisto atmiņu stāstu no vecmāmiņas Annas Vīņaudes mājām – Vijciema “Lēpelēm”.

 

Paldies bijušajām valcēnietēm Tijai Breitei un Zigrīdai Polei. Paldies skolotājai Vijai Lielausei un viņas skolas biedram Jānim, ar kuru palīdzību izdevās sameklēt cilvēku fotogrāfijā no Valkas 1. vidusskolas 45 gadu salidojuma. Atklājās, ka tas ir Valkas vidusskolas 1950. gada absolvents Vilnis Kalniņš, kurš vēlāk bijis Salaspils atomreaktora energodienesta priekšnieks, strādājis arī Latvijas kinostudijā. Paldies viņam par stāstījumu! Paldies Dzintrai, Līgai un Gintai Pandalonēm par radinieka, kādreizējā izglītības ministra Aldoņa Buiļa atpazīšanu jau minētajā fotogrāfijā.

 

Īpašs paldies par atsaucību un palīdzību sakāms arī Mārai un Initai.

 

Paldies par ziņu meklēšanu kaimiņnovadu bibliotēku darbiniecēm Maldai Pabērzai, Vijai Meisterei, Sarmītei Kosmanei, Antrai Elsei un Ingai Boškinai, paldies Valkas novadpētniecības muzejam un Valkas novada bibliotēku vadītājām Aijai Braslei, Valvei Āboliņai un Daigai Ūdrei. Valve pagājušajā ziemā pierakstīja Ērģemes skolotājas Ausmas Kronbergas stāstījumu par savu vecmāmiņu, teicēju Annu Lucu. Nu jau Ausma devusies mūžībā, bet pierakstītais atmiņu stāsts palicis.

 

Digitālais arhīvs Garamantas.lv ir viena no krātuvēm, kura glabā ziņas arī par mūsu puses cilvēkiem un viņu veikumiem.

 

Tāpēc vēlreiz paldies visiem, kas palīdzēja šīs ziņas papildināt!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Čākure

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

galvenā bibliotekāre

novadpētniecības darbā

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>