20.06.2017
Pļausim, spēlēsim, celsim, velsim, dejosim – līgosim Kārķos!

Ikvienu, kuru piektdien, 23. jūnijā ceļš ved pa Ziemeļvidzemi, ceļa “Ziemeļu stīga” posmu Valka – Rūjiena, aicinām pievienoties Līgo svētku pasākumiem Kārķos – kā vienmēr būs tradicionālas lietas, taču būs arī iespēja izbaudīt mūsdienās reti darāmus darbus, kā, piemēram, pļaušanu ar izkapti, ūdens nešanu ar nēšiem un daudzas citas aktivitātes.

 

Kā katru gadu Līgo rīts Kārķos aizsāksies pulksten 8.00 ar zolītes spēli Kārķu tautas namā, izcīnot tradicionālo Jāņa kausu.

 

Kad visiem mājas un pagalmi izpušķoti, pīrāgi sacepti, pulksten 16.00 aicinām uz pļaušanas un spēkavīru un spēkasievu sacensībām, kas norisināsies pie Kārķu skolas ekoklases. Pļaušanas sacensības notiks ar rokas izkapti un pļaujamos laukus izlozēs. Dalībniekus vērtēs pa grupām – jaunieši līdz 25 gadu vecumam, jaunietes līdz 25 gadu vecumam, sievietes no 25 gadu vecuma un vīrieši no 25 gadu vecuma. Sacensību galvenais tiesnesis būs Mārcis Krams. Pļaušana notiks uz ātrumu, laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus izkapti. Pļaušanas rezultātu izvērtēs, fiksējot ne tikai pļaušanas ātrumu, bet arī pļāvuma gludumu un vāla taisnumu. Katram savi darbarīki ir ierastāki, ja nepieciešams, sacensību organizatori nodrošinās dalībniekus ar izkaptīm.

 

Pēc tam sekos spēkavīru un spēkasievu sacensības - vīriem paredzēta fermeru pastaiga, bluķu velšana, akmens mešana un sievām ūdens nešana ar nēšiem un citas aktivitātes, kas būs interesantas arī skatītājiem. Pēc sacensībām apbalvošana turpat uz vietas, bet vakarā kad kaimiņi būs aplīgoti, aicinām uz Dabas koncertzāli, kur spēlēs grupa ''Alianse''. Grupa pirmos akordus atskaņos jau pulksten 22.00, tie kuri vēlas var jau laikus kurt ugunskuru pie estrādes un aplīgot centra iedzīvotājus vai izdejot latvju dančus.

                         

Līgo – lai top! Lai skaistām emocijām bagāti svētki - sacensību, satikšanās, dziedāt un dejotprieks!

                                   

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.