11.07.2018
Paldies Dziesmu un Deju svētku tradīciju kopējiem

Dziesmu un Deju svētki mūs visus uzlādēja ar milzīgu gaišas enerģijas devu. Prieks, ka svētkos bija pārstāvēta gan Valka, gan Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagasti. Īpaši uzteicami kārķēnieši, kas sev un citiem parādīja, ka arī nelielā pagastā var būt divi lieliski deju kolektīvi.

 

Paldies visiem dalībniekiem: 

Novada sieviešu korim “Ziemeļstīga”, Valkas senioru korim “Dziesmu rota”, Tautas lietišķās mākslas studijai "Saulīte", Ērģemes pagasta Turnas aušanas pulciņam, Vijciema  pagasta amatierteātrim “Čiekurs”,  Valkas pagasta Saieta nama “Lugažu muiža” amatierteātrim “Rūdis”, Kārķu pagasta senioru deju kolektīvam "Lustiņdancis", Kārķu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam "Medneši", Valkas bērnu un jauniešu centra “Mice” jauniešu deju kolektīvam "Vendīgs", Valkas pagasta saieta nama "Lugažu muiža" vidējās paaudzes deju kolektīvam  “Spriņģi”, Valkas tautas mūzikas kapelai “Sudmaliņas”, Valkas tautas mūzikas kapelai “Vecie turnavieši”, Valkas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”,  Valkas pagasta Saieta nama “Lugažu muiža”jauktajam vokālajam ansamblim “Atbalss”, Valkas vīru vokālajam ansamblim “Lai skan”, Zvārtavas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim . 

 

Paldies vadītājiem:

Karīnai Pundzjus, Lolitai Mednei, Inesei Niklavičai, Tatjanai Tīrumai, Aivaram TrēziņamValdim Šaicānam, Evijai Smanei, Inesei Pētersonei, Līvijai Kreilei, Evijai Strazdai, Inetai Zutei, Vinetai Skutānei, Mairai Šakai, Tijai Bērtiņai,  Aldim Ozolam, Skaidrai Smelterei, Dagnijai Pakalnei, bez kuru entuziasma un sirdsdegsmes tas nebūtu iespējams.

 

Paldies Līgai Lānei , kura turēja roku uz Dziesmu svētku pulsa gan visu sagatavošanās ciklu, gan pašos svētkos.

Paldies viņas palīgiem - Rolandam Rastakam, Kristīnei Ganiņai, Aldim Ozolam, fotogrāfei Tatjanai Veselovai, Rominai Meļņikai un brīvprātīgajiem - Elvim Šelevskim, Igoram Matvejevam, Kristapam Gulbim, Elvim Ābelem, Ērikam Zirnim, Kristiānam Bomim, Edgaram Baugam, Ričardam Lapiņam, Ronaldam Guoģim, Aleksim Buiko, Gvido Gendrjukam, Kļāvam Kārkliņam, Renāram Červidam.

 

Paldies kultūras darbiniekiem: 

Mārim Žigatam, Līgai Pandalonei, Dace Piečei, Evijai Zemei, Līgai Kramai, Vitai Bērziņai, Zanei Mīļajai. 

 

Paldies šoferiem: 

Dairim Studentam, Guntaram Krastiņam, Viktoram Zaičenko, Mihailam Demidočkinam, Andim Paulsonam, Jurim Kalniņam, Igoram Korčinskim, Jānim Rozītim, Aināram Rībelim, Armandam Lācim, Imantam Celmiņam, Raitim Sviķim, Arnim Ārgalim.

 

Paldies policistiem: 

Ikaram Bērziņam  un Andrim Bratčikovam.

 

 

Paldies visiem, kas iesaistījās svētku veidošanā un svinēšanā!

Valkas novada domes vārdā Vents Armands Krauklis.

 

 

 

 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšanas Svētku vārti
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.