27.03.2018
Lieldienu dievkalpojumi Valkas novadā

 

30.martā, plkst. 14:30 Kārķu baznīcā - Lielās piektdienas dievkalpojums

 

30.martā, plkst. 15:00 Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā - Lieldienu piektdienas dievkalpojums

 

1.aprīlī, plkst. 12:00 Ērģemes draudzes namā - Lieldienu dievkalpojums

 

1.aprīlī, plkst. 12:00 Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā - Kristus augšāmcelšanās svētki-Lieldienas

 

1.aprīlī, plkst. 14:30 Kārķu baznīcā - Lieldienu dievkalpojums

 

2.aprīlī, plkst. 14:00 Vijciema baznīcā Lieldienu dievkalpojums

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.