26.11.2015
Valkas novads piedalās Baltā galdauta forumā

23.novembrī Rīgas koncertzālē Lielā Ģildē notika Latvijas kultūras darbinieku “Baltā galdauta forums”, kurā Valkas novadu pārstāvēja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Izglītības un kultūras daļas darbinieki.

 

Jau divus gadus Valkas novadā notiek gatavošanās valsts simtgades svinībām. Latvijā līdz šim šajā procesā iesaistīti vairāk nekā 5000 cilvēku un apkopots vairāk nekā 700 ideju no visiem valsts reģioniem. Kas padarīts un par ko vēl domāt, kādi mēs sagaidīsim Latvijas simtgadi, ne tikai praktiski, bet arī emocionāli - tā ir daļa no jautājumiem, par kuriem kultūras darbinieki runāja kopīgajā sanākšanā.

 

Kultūras ministre Dace Melbārde, uzrunājot foruma dalībniekus, atzina, ka Latvijas simtgade nav brīdis, kad var atrisināt visas problēmas, taču tas ir laiks, kad var iekustināt lietas uz pozitīvām pārmaiņām: "Mēs redzam Latvijas valsts simtgades svinības kā iespēju. Iespēju stiprināt ticību savai valstij, saliedēt sabiedrību, tā ir iespēja cilvēkiem, kas atrodas īsāku vai garāku laiku ārpus Latvijas, atgriezties mājās, un tā ir iespēja visiem kopā, ne tikai kultūras nozarei, domāt, kādi būs nākamie Latvijas simts gadi."

 

Arī Valkas novadā svētku programmas projekts “Latvijai 100” tiek veidots, lai Valkas novada iedzīvotājos rosinātu pozitīvas pārmaiņas, stiprinātu ticību Latvijas valstij un novadam, saliedētu novada iedzīvotājus, rosinātu atgriezties novadā, apņemties un uzsākt veidot labāku savu novadu un dot jaunus impulsus novada ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai.

 

Forumā par padarīto un lielo ieceru platformu Valkas novadā runāja novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

 

Godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, Valkā 2017. gadā notiks centrālais Latvijas simtgadei veltītais notikums Latvijā - Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijai “Par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos” - 100.  Notikumam par godu tajā pašā gadā pilsētā organizētu Starptautisku zinātnisku konferenci veltītu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes deklarācijai.

 

Valkas Novadpētniecības muzejā šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunas ekspozīcijas izveides “Valka - Latvijas valstiskuma šūpulis”. Valkā arī plāno uzstādīt pieminekli, veltītu LPNP un Latvijas valstiskuma idejas aizsākumam, savukārt 2017. gadā taptu kolekcijas monētu un pastmarku sērija, veltīta LPNP dibināšanas un “Deklarācijas ārvalstīm un tautām” simtgadei.

 

Pirmie Latvijas simtgadei veltītie pasākumi novadā notika jau šogad. Pie Valkas pilsētas kultūras nama Pasaules valcēniešu dienu laikā ieskandināja Latvijas simtgadi, atklājot piemiņas zīmi Latvijas armijas virsniekam Ādolfam Maršaus un rīkojot akciju - sveču performanci Putras kalnā “Simtu simti”. Savukārt novembrī novadā aizsāka jaunu tradīciju – “Neiespējamais skrējiens”.

 

2016.gadā par godu Latvijas simtgades svinībām novadā notiktu J.Cimzem veltīts koru konkurss – koncerts, Simtu Putru vārīšanas sacensības leģendām apvītajā Putras kalnā un Novada Lielās pūra lādes vēdināšana- rokdarbu un audumu kopizstāde. Tajā pat gadā plānots uzsākt novada “Baltā galdauta svētkus”, kā arī tiks uzsākta Lugažu laukuma skvēra rekonstrukcijas uzsākšana .

 

Savukārt 2018. gadā Valkā notiktu īpašs Latvijas un Igaunijas operu koncerts.

 

Pašvaldība, sagaidot Latvijas simtgadi, vēlētos arī īstenot ieceres par lielas formas muzikāla darba (oratorijas) un dramatiskas izrādes kopā ar Latvijas Nacionālo teātri radīšanu un sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu, vilciena Rīga-Valka sastāvu krāsotu Latvijas nacionālajās krāsās.

 

Pēc foruma Kultūras ministre Dace Melbārde, Valkas novada domes priekšsēdētājam V. A. Krauklim pateicības vēstule raksta: “Pateicos Jums par līdzdalību Latvijas kultūras darbinieku “Baltā galdauta forumā.” Augsti vērtēju Jūsu ieguldījumu foruma saturiskajā norisē, prezentējot svētku sagatavošanas un norises plānus Valkas novadā, sniedzot aktuālo informāciju un apliecinot gatavību ar savu devumu iekļauties kopīgajā svētku programmā. Jūsu teiktais spilgti ilustrēja Latvijas valsts simtgades mērķa un uzdevumu iedzīvināšanas ceļu. Paldies par iedvesmojošo paraugu, kuru rādāt kolēģiem citās Latvijas pilsētās un novados!”

 

Iesaistīties simtgades organizēšanā var ikviens. Piesakoties portālā "Lv100.lv", katrs var dāvināt kaut stundu sava laika. Pēc reģistrēšanās projekta "Latvijai 100" komanda sazināsies ar katru dāvinātāju, lai vienotos par to, kā viņa palīdzība var būt noderīga gan gatavošanās posmā, gan pašā svinību laikā.

 

Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.