13.11.2012
Logo konkurss Jāņa Cimzes 200.jubilejas gadam

Līdz 2013.gada 1.februārim norisinās Jāņa Cimzes 200.jubilejas gada logo konkurss, ko organizē Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) „Mice”, sadarbībā ar Valkas novada Izglītības pārvaldi, Valkas novadpētniecības muzeju un Valkas novada domi. Konkursā var piedalīties Valkas novada bērni un jaunieši līdz 20 gadu vecumam.

 

Ne tikai Valka, bet arī visa Vidzeme ir cieši saistīta ar J.Cimzes vārdu. Godinot izcilo tautskolotāju, 2014.gads Valkas novadā kļūs par Jāņa Cimzes jubilejas gadu, kurā dažāda mēroga sarīkojumos bērni, jaunieši un pieaugušie atcerēsies J.Cimzes paveikto. Lai jubilejas gadu un svētkiem veltītos sarīkojumus varētu labāk atpazīt, tiek rīkots logo konkurss. To organizē ar mērķi – popularizēt Jāņa Cimzes vārdu un ieguldījumu kultūras un izglītības attīstībā, kā arī izvēlēties logo, kas tiks izmantots J.Cimzes jubilejas gada sarīkojumu vizuālajā noformējumā, poligrāfiskajos izdevumos, suvenīros, diplomos u.c.

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 1.februārim Valkas novada BJC „Mice”, Semināra ielā 27, Valkā, LV – 4701 vai sūtot uz e–pastu cimzeskonkurss[uz]valka[punkts]lv. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus, katru no tiem noformējot atsevišķi, saskaņā ar nolikumu. Logo zīmei jābūt vienkāršas formas, bet tai pat laikā – uzmanību piesaistošai un viegli uztveramai. Logo izveidē var izmantot visus grafiskos un glezniecības līdzekļus, bet dizainā var izmantot ne vairāk kā 3 krāsas. Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas, var iesniegt arī datorgrafikā (izdrukas veidā, A4 lapa). Konkursa darbi tiks atvērti darba grupas sapulcē. Trīs labākos darbus, kas visprecīzāk atbildīs konkursa mērķim, izvēlēsies darba grupa. Labākā darba autors saņems balvu Ls 50,- (piecdesmit latu) vērtībā, bet pedagogs – Ls 25,- (divdesmit piecu latu) vērtībā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.valka.lv, sadaļā „Kultūra” – „Jānim Cimzem – 200”.

 

Papildus informācija Valkas novada BJC „Mice” direktore Vita Kalvāne, 64724909

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.