23.09.2019
Izsludina literāro konkursu „Doma izgaismo vārdu“ bērniem un jauniešiem

Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi izsludina literāro konkursu „Doma izgaismo vārdu“ bērniem un jauniešiem.

 

Konkursa mērķis: Radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās domas attīstību un rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs.

 

Konkursa dalībnieki:
Bērni un jaunieši vecumā no 10-18 gadiem.
Dalībnieki tiks vērtēti 2 vecuma grupās: 10-14 gadi, 15-18 gadi.

 

Konkursa norises laiks:

Konkurss notiek katru gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš līdz 16.12. 2019.
Darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana līdz 30.12.2019.

 

Konkursam pieteicamie darbi:

Konkursam katram autoram jāiesūta dzejas kopa ( vismaz 10 dzejoļi) vai prozas darbs vismaz 2 A4 lapas jaunākajā grupā līdz 10 lapām vecākajā grupā elektroniski uz e-pastiem literara.apvieniba@valka.lv un bruverezane@gmail.com , norādot iesūtītāja vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo daļu, adresi, telefona numuru, e-pastu.

 

Konkursa vērtēšana:
Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru vārdus Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā termiņa netiks izskatīti. Darbus vērtē žūrija 5 cilvēku sastāvā :

 

1. Rakstniecības un mūzikas muzeja redaktore Zane Brūvere-Kvēpa

2. Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne

3. Valkas novada literārās apvienības biedre Anita Anitiina

4. Rakstniecības un mūzikas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja, Latvijas radio žurnāliste Liega Piešiņa

5. Laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnāliste  – Silvija Dorša

 

Apbalvošana:
Konkursa balvu fonds – 3 godalgas katrā vecumā grupā, kopā 6 balvas un galvenā balva 100 EUR vienam no nominētajiem autoriem.

Apbalvošanas pasākums notiks 2020.gada 11.janvārī Valkas kultūras namā plkst. 14.00 
 
Publicēšana:
Godalgotos darbus publicēs laikraksts “Konteksts”.
 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.