20.01.2021
Bērnu literārā konkursa “Doma izgaismo vārdu” rezultāti

Jau septīto gadu Valkas novada literārā apvienībā kopā ar atbalstītājiem –Valkas novada domi un Latvijas Bērnu fondu, izsludināja bērnu un jauniešu literāro konkursu “Doma izgaismo vārdu”. Pa šiem gadiem dalībnieku skaits un ģeogrāfija ir mainījušies. Joprojām uzticīgi konkursam ir  dalībnieki no Rencēniem, Jaunpiebalgas, Cēsīm, Rīgas, bet necerēti pasīvi ir tieši Valkas novada bērni un jaunieši. Esam konstatējuši, ka lielākajā daļā gadījumu ir manāma tieši skolotāju ieinteresētība un pamudinājums.

 

Laika periodā no 2020. gada 1.oktobra līdz 14.decembrim tika saņemti konkursam iesūtītie darbi no 15  autoriem divās vecuma grupās atbilstoši nolikumam. Jaunākajā grupā tika saņemti 6 autoru darbi, vecākajā 9. Darbi tika iesūtīti no Rīgas, Cēsīm, Rūjienas, Jaunpiebalgas,  Trikātas, Vecpiebalgas, Lubānas, Limbažiem un Raunas.

 

Interesanti, ka E.Pētersone 2018.gadā bija laureāte jaunākajā grupā un R.Aljena  pagājušā gada  laureāte. Darbi iesūtīšanas kārtībā tika nosūtīti  komisijai izskatīšanai un īsi pirms Jaunā gada rezumējām  konkursa rezultātus. Darbus vērtēja žūrijas komisija – Anita Anitīna, Silvija Dorša, Liega Piešiņa un Vaira Vucāne.

 

1.Jaunākajā grupā sešu dalībnieku konkurencē par laureātiem atzīti trīs autori - Ruta Aljena no Rīgas, Marta Grigule no Lubānas un Justīne Podniece no Raunas.

 

2. Vecākajā grupā  deviņu dalībnieku konkurencē  par laureātiem atzīti trīs autori – Edvards Jansons no Rīgas, Līga Lapsiņa no Cēsīm un Elīza Evelīna Pētersone no Trikātas.

 

Kā  galvenās balvas, Latvijas Bērnu fonda stipendijas 100 EUR ieguvēju atzīta Ieva Rudzīte no Limbažiem.

 

Līdz šim  tikšanās  ar  dalībniekiem un  apbalvošana notika janvārī, Gaismas pēcpusdienā, kopā ar Valkas pilsētas Ziemassvētku gaismu veidotājiem, bet, ņemot vērā  esošo situāciju, balvas jaunajiem literātiem tiks nogādātas individuāli, sazinoties ar katru atsevišķi.

 

 

Rezultātus apkopoja:

Literārās apvienības projektu vadītāja Mārīte Magone

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.