11.05.2022
Apskatāma izstāde "Grāmatu vecmāmiņas Valkas bibliotēkā"

Ik mēnesi Valkas bibliotēka aicina lasītājus iepazīties ar jaunajām grāmatām, šoreiz – ieskats krājuma senākajās grāmatās novadpētniecības izstādē “Grāmatu vecmāmiņas Valkas bibliotēkā”.


Izstādē aplūkojamas agrāk Valkā izdotās grāmatas – apgādā “Kultūras Balss”* 1918. gadā iznākušais Plūdoņa dzeju krājums “Via dolorosa” un 13 Jāņa Rauskas apgāda izdotās grāmatas.

Te apskatāma pati vecākā grāmata bibliotēkā – Valkā dzimušā vācbaltiešu matemātiķa Pīrsa Bola (1865-1921) mācību grāmata matemātikā, kas izdota 1893. gadā Tērbatā.


Vairākas no izstādes grāmatām saglabājušās pat no bibliotēkas pirmsākumiem, ko apliecina zīmogs “Valkas pilsētas biblioteka un lasītava”. Tās pēc numuriem var atrast vēsturiskajā bibliotēkas pirmajā inventāra grāmatā.


Izstādē arī pasaules mēroga pētījums par brīnišķīgiem cilvēka darbiem senos laikos “Wonders of the Past” (Pagātnes brīnumi) ar vairāk nekā 1500 ilustrācijām, kas izdots 4 sējumos Ņujorkā no 1923. līdz 1925. gadam. To savulaik bibliotēkai dāvinājis tautietis no ASV Vigo Rauda (1931-2013).


Izstāde apskatāma Valkas bibliotēkas novadpētniecības stendā līdz 10.jūnijam.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Jana Čākure
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Vecākā bibliotekāre novadpētniecības darbā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.