26.10.2018
Apbalvos Goda pilsoni un pasniegs Valkas novada domes Atzinības rakstus

17. novembrī - valsts svētku svinīgajā koncertā "Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds" , kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā plkst. 16.30, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana un Goda pilsoņa apbalvošana.

 

Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

 

Valkas novada Goda pilsonis ir novada augstākais apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Valkas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

 

Valkas novada domes Goda pilsoņa apbalvojumu saņems:

Mārīte Magone , biedrības "Valkas pilsētas Dāmu klubs" vadītāja - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā un popularizēšanā. 

 

 

Valkas novada domes Atzinības rakstus saņems:

 

1.Einars VISNAPŪ (Einar Visnapuu), SIA “ET Invest” vadītājs – par nesavtīgo atbalstu kultūras, sporta un sociālo projektu atbalstam Valkas novadā

 

2.Anna VOLĀNE, sertificēta ārste akupunktūrā, algoloģijā un osteoreflektoterapijā – par nesavtīgu, izcilu veikumu medicīnā

 

3.Mārcis KRAMS, Ērģemes pagasta sporta organizators – par izcilu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu organizēšanu

 

4.Gunta ZUNTE, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā

 

5.Edīte LAPSA, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā

 

6.Maija PUĶĪTE, pensionāre, daudzdzīvokļu māju pārvaldniece - par aktīvu, daudzveidīgu sabiedrisko darbu

 

7.Vents JUNDZĪTIS, Kārķu pagasta brīvprātīgais ugunsdzēsējs – par nozīmīgu brīvprātīgu darbu

 

8.Jānis un Mārtiņš ČĀKURI, Ērģemes pagasta z/s “Kalnstrīķi-1” īpašnieki – par uzņēmējdarbības attīstīšanu Valkas novadā

 

9. Zane BRŪVERE-KVĒPA, - par pašaizliedzīgu, aizrautīgu Valkas novada vārda spodrināšanu, kultūras un literārās dzīves aktivizēšanu

 

10.Elmārs SMUKULS, IU “Marija”, autoveikala īpašnieks – par godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā

 

11.Biedrība “Atrodi laiku sev” – par ilggadīgu sabiedrisko darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.