Folklora un tautas mūzika

Vadītāja:   Mārīte Magone

Nodarbību laiks: Ceturtdienās 19.00- 22.00

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 29198900

Vadītājas e-pasts: marite[punkts]magone[uz]valka[punkts]lv 

Vadītāja:   Tija Bērtiņa

Nodarbību laiks: otrdienās 19.00- 21.00

Adrese, kur kolektīvs darbojas: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 26422558

Vadītājas e-pasts: tijonis[uz]inbox[punkts]lv

Vadītāja:   Līga Veinberga

Nodarbību laiks: otrdienās 19.00- 22.00

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 29356739

Vadītājas e-pasts: liga.veinberga@valka.lv

 

Kārķu tautas mūzikas kapela “Senās skaņās”

Vadītāja: Biruta Kalniņa

Nodarbības laiks: trešdienas 11.00- 14.00

Adrese, kur kolektīvs darbojas: Kārķu pagasta tautas nams

Vadītājas e-pasts: ulrikakalnina@gmail.com

 

Valkas tautas mūzikas kapela “Vecie turnavieši”

Vadītājs: Aldis Ozols

Vadītāja tālrunis: 26546170

Vadītāja e pasts: ozols.1950@inbox.lv