31.01.2019
2018. gada kopsavilkums kultūrā Valkas novadā

2018. gads Valkas novada kultūras dzīves attīstībā pozicionējās ar norisēm, kas stiprina, uztur, un no jauna rada, kopējas novada kultūras nacionālās vērtības.

 

Viena no šīm vērtībām ir nacionālā identitāte. Otra - kultūras mantojums. Mūsu novadā ir uzkrāts bagāts un daudzveidīgs kultūras mantojums, ko nepieciešams adekvāti saglabāt un aizsargāt, pastāvīgi papildināt ar jaunradītām un jaunatklātām vērtībām, pētīt un nodrošināt tā pieejamību un pielietojamību sabiedrības vajadzībām.

 

Kultūras mantojuma vērtību dzīvotspēja ir iespējama, to popularizējot, nostiprinot, tālāk nododot, it īpaši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību, kā arī dažādu kultūrvēsturisko formu atjaunošanu vai atdzīvināšanu Valkas novada mūsdienu kultūrvidē.

 

Novada kultūras iestādes – tautas nami, kultūras nams veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus (novadā kopumā430 pasākumi), kuri bija strukturēti dažādu auditoriju interešu apmierināšanai.  Kultūras iestādēs darbojās amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā trīsdesmit astoņi. Diemžēl kolektīvu dalībnieku sastāvs noveco. Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos pasākumos.

 

Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru, vokālo ansambļu, deju kolektīvu un amatierteātru skates.

 

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos novadu pārstāvēja 230 dalībnieki.

 

Lai bagātinātu Valkas novada kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu darbinieki kopumā 2018. gadā ar projektu un atbalstītāju palīdzību piesaistīja papildus novada kultūras norišu budžetam 82733,00 €.

 

Valkas novadā turpinājās Latvijas simtgades pasākumi. Uzsākta iniciatīva “Latvijas skolas soma” visās novada skolās ar 32 pasākumiem.

 

Mūsu novadam sekmīgi turpinājās sadarbība ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gadā no Valkas novada tika ierakstīta “Ziemeļvidzemes dubultauduma šatiera segu aušana”.

 

Kultūrizglītības jomā realizējām, 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumus”. 2018. gada tēma „Neiespējamais kļūst iespējams”.

 

Lasījumā piedalījās un  ar savām pārdomām dalījās Aivars Dresmanis – lektors, personības izaugsmes treneris, NLP praktiķis. Tēma “Metakognitivitāte – skolotāju domāšanas procesā”.

 

Karine Oganisjana – RTU asociētā profesore, vadošā pētniece. Tēma “Starpdisciplinārās mācības: opera kā līdzeklis 21. gadsimta aktualitāte kompetenču veicināšanā.”

 

Turpinājām Valkas Novadpētniecības muzeja dārzā, J. Cimzes dzimšanas dienā, pasniegt “J. Cimzes Balvu” Valkas novada labākajam pedagogam.

 

Informāciju sagatavoja 

Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.