07.03.2018
Valkas novada speciālisti pilnveido prasmes jaunatnes politikas jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.  

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

“Apmācības deva iespēju paskatīties, kā darbs ar jaunatni tiek veikts citās pašvaldībās. Pārsteidzoši - it kā visi darām vienu darbu, bet katra pašvaldība ir atradusi kādu sev īpašu un vienlaikus arī atšķirīgu veidu un metodes, kā to īstenot. JSPA organizētās apmācības man deva iespēju paskatīties uz savu darbu no malas – saprast, kas ir tas, kas jāmaina, kas jāuzlabo vai jāievieš, kā arī ieguvu ļoti lielu iedvesmas devu iet un darīt,” stāsta Romina Meļņika, Valkas novada jaunatnes lietu speciāliste.

Valkas novada speciālistes – R. Meļņika un Baiba Čapiņa, jaunatnes brīvā laika organizatore Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā – uzskata, ka dalība šajā stratēģiskās partnerības ilgtermiņa projektā dod iespēju sakārtot jaunatnes jomu pašvaldībā, ne vien ceļot darba kvalitāti, bet arī vairojot sapratni par darba ar jaunatni nozīmi un nepieciešamību lēmumu pieņēmēju un sabiedrības acīs.

Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim.

 

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                                                         
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                                                             
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija[punkts]bulava[uz]jaunatne[punkts]gov[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.