15.03.2017
Valkas novada skolēniem panākumi konkursos un skatēs

Aizvadītā nedēļa ir bijusi bagāta ar dažādu interešu izglītības konkursu reģionālajām kārtām, uz kurām devās arī Valkas novada labākie individuālie dalībnieki un kolektīvi, kuri konkursu 1. kārtā savā novadā bija ieguvuši augstāko novērtējumu.

 

7. martā Valmieras Viestura vidusskola uzņēma Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa dalībniekus. Šī konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, un sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

 

Konkursa rezultāti:

II pakāpe – Sintija Andruce (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija)

                Vendija Kalniņa (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija)

                Ilze Skrastiņa (Kārķu pamatskola)

                Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 5. klases meitenes

III pakāpe – Melānija Hāne (Vijciema pamatskola)

                

Valkas novada BJC “Mice” teātra pulciņš

 

Savukārt 10. martā Mazsalacas kultūras namā kopā pulcējās kultūrvēsturiskā – Vidzemes novada – skolu skanīgākie ansambļi un solisti, lai sacenstos mazo mūzikas kolektīvu un individuālo izpildītāju vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 2. kārtā. Viens no šī konkursa  galvenajiem uzdevumiem ir  apzināt sava novada tautas dziesmu mantojumu.

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 4. klašu ansamblis, kurš šajā konkursa kārtā pārstāvēja Valkas novadu, mājās atgriezās ar 2. pakāpes diplomu.

 

Ikviens konkursa dalībnieks jutās ļoti gaidīts, jo rīkotāji bija sarūpējuši gan nelielu cienastu, gan piemiņas veltes no Mazsalacas visiem pasākuma dalībniekiem. Brīvā laikā bērniem kopā ar skolotājām bija iespēja apmeklēt Mazsalacas novada muzeju, kas tagad atrodas savās jaunajās mājās – Valtenberģu muižā. Mūs laipni sagaidīja un ar tā ekspozīciju iepazīstināja muzeja direktore Vija Rozentāle.

 

11. marts bija uztraukumu un pārdzīvojumu pilns tautas deju kolektīva “Vendīgs” dejotājiem, jo šajā dienā Smiltenē norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skate.

 

Vēlā pēcpusdienā jaunieši mājās atgriezās noguruši un gandarīti par padarīto un saņemto vērtējumu – savā grupā 1. pakāpes diploms.

 

Paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu ceļā uz sasniegumiem!

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada BJC “Mice” izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>